Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag- fredag klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Forskning - 29.04.2019 klo 14.00

PAM-konjunkturbarometer: Fastighetsserviceanställda räddare för arbetslöshet

Enligt Servicefacket PAM:s färskaste konjunkturbarometer fortsätter tillväxten inom turism- och restaurangbranschen. Däremot ställer sig deltagarna överraskande dystert till arbetsmarknaden inom fastighetsservice.

Överlag anser serviceanställda sitt arbete vara relativt tryggt. Runt hälften (49,7 %) av alla deltagarna i enkäten berättar att de över huvud inte hotas av arbetslöshet. Detta är i praktiken samma andel som i förra PAM-konjunkturenkäten. Arbetsgivarföretagens försäljningstillväxt avmattas dock fortsättningsvis. Av alla deltagarna berättar 36,8 procent att försäljningen ökat jämfört med ifjol medan i förra enkäten var andelen 41,2 procent.

Vacklande tro på arbetsmarknaden inom fastighetsservice

För fastighetsservice är resultaten av konjunkturbarometern mångtydiga. Endast en fjärdedel (25,0 %) anser att arbetsgivaren ökat sin försäljning jämfört med samma tidpunkt ifjol medan i förra konjunkturbarometern var andelen 37,5 procent.

Ytterligare har andelen deltagare som över huvud inte anser sig hotas av arbetslöshet rasat från 60,4 till 36,1 procent. Endast 11,1 procent tror sig finna nytt arbete inom en månad medan ännu för tre månader sedan var andelen en dryg fjärdedel (25,5 %).

”Ett sådant ras i svaren på frågor om arbetsmarknadsläget är överraskande särskilt då arbetsgivarnas företrädare berättat i Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer att största hindret för tillväxt är just tillgången på arbetskraft”, grubblar ekonom Olli Toivanen på PAM.

Allt fler fastighetsserviceanställda anser dock sin ekonomiska situation ha förbättrats under föregående tre månader. Andelen har stigit från 4,2 procent i förra enkäten till 16,7 procent. Ytterligare har deras andel som över huvud inte har ekonomiska bekymmer stigit klart till 27,8 procent.

Tillväxten inom turism- och restaurangbranschen bredare än någonsin

Över hälften (52,0 %) av deltagarna inom turism- och restaurangbranschen berättar att arbetsgivaren ökat sin försäljning jämfört med samma tidpunkt ifjol. Andelen är den högsta under konjunkturbarometerns snart femåriga historia.

”Deltagarnas syn på konjunkturläget motsvarar i stort sett Turism- och restaurangförbundet MaRa:s prognos från början av året. Den ofantliga tillväxten inom logi är förbi men en jämn tillväxt verkar fortsätta efter en liten nedgång”, noterar Olli Toivanen.

Av deltagarna anser 58,0 procent att de över huvud inte hotas av arbetslöshet och två av tre deltagare (66,0 %) bedömde att de finner nytt arbete inom tre månader om de blir arbetslösa.

Arbetsmarknadsläget stärker dock inte turism- och restauranganställdas tro på en bättre personlig ekonomi. Av deltagarna tror 28,0 procent sin ekonomiska situation försämras det kommande året och 60,0 procent att den varken blir bättre eller sämre.

”Inom branschen har antalet lediga jobb fortsatt att öka från tidigare år. Särskilt nu inför sommaren är en stor del av lediga jobben dock visstidsanställningar”, påpekar Olli Toivanen.

Uppgifterna baserar sig på en enkät som PAM lät genomföra den 3–22 april 2019. Enkäten besvarades av 298 PAM-medlemmar. PAM publicerar en konjunkturbarometer varje kvartal.

 

Nyheter