Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetsvillkor - 06.07.2020 klo 14.30

PAM och Fastighetsarbetsgivarna fördömer missförhållanden inom städbranschen

Helsingin Sanomat rapporterade 5.7.2020 om missförhållanden i enskilda städföretag. Servicefacket PAM och Fastighetsarbetsgivarna rf anser att oegentligheterna som nu avslöjats är mycket beklagliga och fördömer dem å det bestämdaste.

”Vi accepterar inte exploatering i någon form. Det är bra att missförhållandena kommer fram så att vi kan ta bestämda tag i dem”, säger intressebevakningsdirektör för PAM Jaana Ylitalo och vd för Fastighetsarbetsgivarna rf Pia Gramén.

Båda två påminner beställare om den lagstadgade skyldigheten att som beställare kontrollera avtalspartnerns bakgrund.
Med tanke på en framtida sundare bransch är det ytterst viktigt att man fäster större uppmärksamhet på allmän upphandlingspraxis och -kompetens, också i den offentliga debatten. Det är möjligt att upphandla tjänster rättvist och ansvarsfullt.

”Företag fungerar på marknadens och beställarnas villkor. Om man vid upphandlingar ensidigt betonar det låga priset på bekostnad av kvalitet, är det alltid det billigaste budet som vinner, och det kommer att bidra till osund konkurrens inom branschen”, betonar Gramén från Fastighetsarbetsgivarna. 

Praxisen med skattenummer bör utvidgas till hela fastighetsservicebranschen 


Fastighetsarbetsgivarna och PAM har redan 2013 föreslagit att lagstiftningen kring användningen av skattenummer ska utvidgas till att gälla inom hela fastighetsservicebranschen.   

Fastighetsarbetsgivarna och PAM anser att de extra resurser som föreslagits för myndighetstillsyn och polisen är nödvändiga och noterar att skärpningen av lagstiftningen för att förhindra grå ekonomi är en önskvärd förbättring för att åtgärda de problem som tas upp i artikeln.

”Att öka resurserna och kompetensen inom arbetarskyddet med betydande administrativa sanktioner skulle också hjälpa myndigheterna”, säger Ylitalo.

I branscher där man anlitar underleverantörer kan exploatering på arbetsplatsen elimineras genom att öka beställarens eller köparens ansvar för att underleverantören uppfyller sina löne- och andra skyldigheter gentemot sina anställda.

”Lagen bör därför utvecklas i riktning mot beställarens kontraktsansvar så att beställaren i sista hand är ansvarig för åtminstone den omedelbara avtalspartnerns eventuella försummelse av arbetsgivaransvar och utbetalning av lön”, säger Ylitalo från PAM och Gramén från Fastighetsarbetsgivarna.  

Hela branschen ska inte svartmålas

Största delen av anställda inom den privata fastighetsservicesektorn arbetar för organiserade och ansvarsfulla företag. Detta framhölls också tydligt i Helsingin Sanomats artikel.

Tröskeln för att starta ett städföretag är dock relativt låg och det finns tusentals oorganiserade aktörer inom branschen. Omsättningen i städföretag är också hög, vilket beror på konkurrenssituationen i branschen.

Ett sätt att minska missförhållandena med tjänster som läggs ut är enligt Ylitalo att ändra upphandlingslagen så att kriterierna för anställning beaktas vid beslut om upphandling.
 
Fastighetsarbetsgivarnas medlemsföretag är skyldiga att registrera sig för Tilaajavastuu.fi-tjänstens Pålitliga partner-program, och medlemsföretagen måste se till att också deras underleverantörer registrerar sig för programmet.

”Vi har i regler föreskrivit att alla anställda i våra medlemsföretag måste ha ett personkort med foto försett med ett skattenummer. Dessutom är företagen bundna av föreningens regler och etiska riktlinjer som förpliktar dem att bl a ta hand om anställdas välbefinnande och säkerhet, betonar Gramén från Fastighetsarbetsgivarna.

 

Nyheter