Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtal - 25.02.2020 klo 12.00

PAM och Industrifacket: Det behövs gemensamma spelregler för den grafiska branschen

Servicefacket PAM och Industrifacket vill utveckla den grafiska branschen med gemensamma spelregler. Det innebär att servicefacket PAM inte i fortsättningen förhandlar om kollektivavtalet för utskriftsbranschen.

Inom den grafiska branschen har det redan flera år parallellt verkat två kollektivavtal. Industrifacket och arbetsgivarorganisationen Medieförbundet förhandlar om kollektivavtalet för medie- och tryckerianställda, medan PAM och servicebranschens arbetsgivare Palta har förhandlat om kollektivavtalet för utskriftsbranschen. Kollektivavtalet för utskriftsbranschen tillämpas på arbetstagare som utför distributions- och budbäraruppgifter, kopierings-, utskrifts- och behandlingsuppgifter samt kundbetjäning inom digital tryckning.

Kollektivavtalet för medie- och tryckeribranschen gäller för runt 7 200 arbetstagare medan utskriftsbranschens kollektivavtal gäller för 1 200 arbetstagare. I fortsättningen omfattas båda grupperna av det allmänbindande kollektivavtalet för medie- och tryckeribranschen. 

Företagen erbjuder både tryckeri- och printtjänster

Den digitala omställningen har i stor grad påverkat verksamheten i företag i den grafiska branschen. Allt fler företag i den allt mer koncentrerade branschen erbjuder både tryckeri- och printtjänster.  

PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen och Industrifackets ordförande Riku Aalto anser att det är både till arbetstagarnas och företagens fördel att det finns ett regelverk som alla aktörer i branschen följer.  

"Skillnaderna mellan tryckeribranschen och utskriftsbranschen har i praktiken suddats ut och därför är det inte vettigt att det finns två kollektivavtal med olika innehåll i branschen. Vi anser att arbetstagarnas arbetsvillkor i fortsättningen ska bestämmas utgående från det mer täckande kollektivavtalet för medie- och tryckeribranschen", säger Pam:s ordförande Annika-Rönni Sällinen. 

"Det är fint att fackförbund tillsammans kan verka för att förbättra arbetstagarnas villkor. Jag önskar alla arbetstagare som tidigare välkomna till Industrifacket. Genom att arbeta tillsammans försäkrar vi oss om att våra intressen bevakas på ett bra sätt även i framtiden", säger Riku Aalto, ordförande för Industrifacket.
 

 

Nyheter