Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

PAM:s tjänster på sommaren
Telefonservicen på sommaren må-ti och to-fr kl. 10–14. Återuppringningstjänsten är stängd från 5-30.7.
PAM:s regionkontor kommer att vara stängda 5-30.7 förutom regionkontoret Helsingfors-Nyland, som håller öppet hela sommaren.

Politik - 29.08.2018 klo 16.29

PAM: Regeringen har skurit en hel del och fortsätter på samma linje

Servicefacket PAMs ordförande Ann Selin påminner att Sipiläs regering har under den gångna valperioden systematiskt skurit i offentliga tjänster och i yrkesutbildningen. I budgeten för år 2019 finns det en fara för att den sociala hållbarheten lider.

PAM är orolig över att de nedskärningar som gjorts under regeringsperioden blir bestående. Om dessa inte kompenseras under den kommande regeringsperioden, finns risken att ojämlikheten fortsätter att öka.

”I budgetförhandlingarna har man med hänsyn till det goda ekonomiska läget presenterat tillägg lite här och där, men snabbt tycks man har glömt att man under regeringsperioden skurit till exempel över 200 miljoner enbart i yrkesutbildningen. Tilläggsfinansieringen på 15 miljoner euro som ministrarna utlovade för detta syfte i vårens budgetförhandlingar är en spottstyver,” påminner Selin.

Utöver yrkesutbildningen har regeringen klippt i den inkomstrelaterade dagpenningens längd, försvårat de arbetslösas ställning på grund av aktiveringsmodellen och äventyrat utkomsten för dem som är i den svagaste ställningen genom indexfrysning. I den här budgetförhandlingen hade man haft möjlighet till att annullera försämringarna.

”Vi är även besvikna över att regeringen inte har dragit bort försämringen av uppsägningsskyddet i företag med under 20 anställda. Regeringen har redan förlängt prövotiden, förkortat företagens återtagningsplikt samt utökat kortvariga arbetsförhållanden för långtidsarbetslösa. En försämring av uppsägningsskyddet sätter arbetstagare som jobbar i företag av olika storlek i en ojämlik ställning och man har inga bevis på åtgärdernas effekter på sysselsättningen,” konstaterar Selin.

PAM tackar dock regeringen för att de skattelösningar som genuint förbättrat sysselsättningen genom att höja på grund- och arbetsinkomstavdragen. Dessa beslut förbättrar låginkomststagande löntagares ställning och gör det mer lönsamt än tidigare att ta emot arbete.

 

Nyheter