Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Stridsåtgärd - 25.11.2019 klo 07.30

PAM utlyser behandlingsförbud för postombudens försändelser

I Postens servicepunkter som i butiker, kiosker, på bensin- och servicestationer, caféer samt apotek hanteras inte paket eller brev som cirkulerar i postens distributionsnät 25.11 kl. 00.00 – 8.12 kl. 24.00, ifall att en lösning inte uppnåtts före det.

Servicefacket PAM stöder Post- och Logistikunionen PAU:s kollektivavtalsförhandlingar med behandlingsförbud.

PAM stöder PAU:s kollektivavtalsförhandlingar genom att förbjuda behandlingen av paket och brev som cirkulerar i Postens distributionsnät vid Postens servicepunkter eller s.k. postombud 25.11 kl. 00.00 – 8.12 kl. 24.00. Förbudet träder i kraft, ifall att en lösning inte nåtts före det.

Posten har sammanlagt cirka 750 servicepunkter belägna bland annat i butiker, kiosker, på bensin- och servicestationer, caféer samt apotek.

“PAM godkänner inte att arbetsgivaren försöker försämra arbetsvillkoren för lågavlönade postarbetstagare. Vi anser att det är viktigt att arbetsvillkor och branscher utvecklas tillsammans med hjälp av avtal. Finlands framgång byggs inte på en hållbar grund om det görs genom att försämra utkomsten för lågavlönade arbetstagare. Därför ger vi vårt stöd åt PAU. Samtidigt beklagar vi eventuellt besvär som åtgärderna kan förorsaka kunderna”, säger PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen.

Även PAU har meddelat att den utvidgar strejken samtidigt 25.11 att omfatta postutdelning, -behandling samt -transport inklusive funktionärs- och butiksarbetsuppgifter. PAU har meddelat att den här strejken avslutas söndag 8 december.
Behandlingsförbudet som PAM har utlyst är en laglig stridsåtgärd.

Vad betyder behandlingsförbudet och hur agera under förbudet samt bakgrundsuppgifter, läs mer här.

 

 

Nyheter