Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

16.02.2018 klo 18.00

PAM utlyste övertidsförbud för handel

Ett övertidsförbud och förbud mot att insamla plussaldotimmar i flexibel arbetstid – det har PAM:s styrelse nyligen beslutat om för handel. Kollektivavtalsförhandlingarna avbröts tidigare idag på fredagen. Förhandlarna slog fast att det inte finns förutsättningar för att fortsätta förhandla.

”Vi hade redan nått enighet kring många frågor och kunde stoppa de radikalaste förslagen av arbetsgivarna. Vi var också bredda att acceptera några arbetsgivarförslag som de ansåg vara mycket viktiga”, berättar PAM:s ordförande Ann Selin.

Förmiddagens förhandlingar avslutades dock då det noterades att förhandlingarna inte längre avancerar. Det fanns inte tillräckligt med förutsättningar för att få till stånd ett förhandlingsresultat. Parterna slog tillsammans fast att förhandlingarna avbrutits.

”PAM:s styrelse tog upp att den inte vill se större löneskillnader. Vi vill få till stånd ett sådant kollektivavtal som ser till att handelsanställdas inkomster utvecklas ens i samma takt som övriga löntagares”, säger Ann.

Finsk Handels löneanbud hade inte möjliggjort detta. Dessutom skilde sig parternas uppfattningar om hur mycket de planerade ändringarna i kollektivavtalat påverkade kostnaderna inom branschen.

Enligt Ann hoppas PAM:s styrelse att parterna kan återvända till förhandlingsbordet.
I förhandlingarna har det också tagits upp många frågor som PAM hade varit berett att överföra till arbetsplatsnivån och avtal mellan förtroendemän som företräder anställda och arbetsgivare.

”Arbetsgivarna avvisade dock våra förslag om detta. De ville att frågorna skulle direkt falla under arbetsledningsrätten. Då beslutar arbetsgivaren ensidigt hur något genomförs”, fortsätter Ann.

”Redan länge har arbetsgivarnas gemensamma budskap varit att det ska finnas fler lokala avtal. Motiveringen har varit att arbetsplatserna vet bäst hur allt ska arrangeras. Nu visar de dock sitt rätta ansikte: det handlar inte om att förhandla och avtala om frågor lokalt utan om att arbetsgivarna ska få rätt att diktera”, noterar Ann.

Övertidsförbudet och förbudet mot att insamla plussaldotimmar i flexibel arbetstid inleds måndagen den 19 februari kl. 06.00. Anställda med möjlighet till flextid insamlar inte plussaldotimmar genom att göra dagar längre än ordinarie 7,5 timmar.

PAM:s styrelse samlas nästa gång torsdagen den 22 februari klockan 15.00.

Handelns kollektivavtal slår fast minimianställningsvillkoren för runt 250 000 handelsanställda som arbetar i butiker, affärer, kontor och lager.

 

Nyheter