Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 22.02.2018 klo 18.15

PAM utvidgar de fackliga stridsåtgärderna inom fastighetsservicebranschen

Servicefacket PAM:s styrelse fastställde att strejkbesluten ska skärpas för att uppnå en avtalslösning inom fastighetsservicebranschen. De nya strejkerna som förbundet varslar om håller på i tre dygn. De inleds den 12 mars kl. 06.00 och avslutas den 15 mars kl. 06.00.

PAM:s styrelse beslutade om att utfärda ny strejkvarsel som en fortsättning på de tidigare offentliggjorda besluten om stridsåtgärder, dvs. övertidsförbudet och strejken som berör över 1 000 anställda. Med det nya strejkvarslet vill PAM:s styrelse snabba på avtalslösningen, eftersom utsikterna för att åstadkomma ett nytt kollektivavtal fortfarande är dåliga enligt PAM:s ordförande Ann Selin.

”Situationen är fortfarande inte bättre än tidigare. Därför vill vi genomdriva det som våra medlemmar önskar och eftersträva en avtalslösning genom att skärpa våra åtgärder och utlysa en ny strejk”, menar Selin.

Idag lämnade PAM ett meddelande till riksförlikningsmannen om arbetsnedläggelse i begränsad utsträckning, dvs. en strejk, som inleds måndagen den 12 mars klockan 06.00 och avslutas torsdagen den 15 mars klockan 06.00. Strejken omfattar många av de största företagens verksamhetsorter. I två av företagen kommer allt arbete att läggas ned.

Strejken omfattar sammanlagt cirka 2 000 arbetstagare.
”Här ingår flera betydande industri- och produktionsanläggningar, där våra medlemmar arbetar för företag inom fastighetsservicebranschen.

Den nya strejken som nu utlysts får mer omfattande konsekvenser än den tidigare strejken”, berättar Selin.
Förhandlingarna om kollektivavtal inom fastighetsservicebranschen avbröts i början av februari. PAM gav sitt första strejkvarsel på onsdagen den 14 februari.

Om strejkerna genomförs, kommer de att inledas på torsdagen den 1 mars klockan 06.00 och avslutas på lördagen den 3 mars klockan 06.00.
Redan från början då den första strejken utlystes har man försökt eftersträva en kollektivavtalslösning under riksförlikningsmannens ledning. Selin framhäver att förhandlingsparternas åsikter fortfarande går långt isär.

”Vid förlikningen har saker och ting inte fortskridit så långt att vi verkligen skulle kunna lita på att en lösning kommer att uppnås”, menar Selin.
PAM beklagar de olägenheter som dessa strejker eventuellt medför i lokaler där städarbete eller fastighetsskötsel utförs.

”Vi hoppas att man kan ha lite överseende med de personer och företag som hamnar i kläm i detta läge. Nu handlar det ju ändå om betydande frågor som gäller våra medlemmars liv, utkomstmöjligheter samt framtida arbetsvillkor. När det gäller dylika frågor har var och en i Finland rätt att vidta åtgärder och delta i demonstrationer”, framhåller Selin.

Kollektivavtalet inom fastighetsservicebranschen påverkar lönerna och arbetsvillkoren för cirka 70 000 arbetstagare inom fastighetsservicebranschen.
Inom fastighetsservicebranschen arbetar bland annat städare, fastighetsskötare och gårdskarlar.

Du hittar närmare information om vilka platser som omfattas av strejkerna på PAM:s hemsida på finska och på engelska.

PAM:s styrelse sammanträder igen för att utvärdera förhandlingssituationen torsdagen den 8 mars 2018.

 

Nyheter