Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtal - 05.11.2020 klo 16.24

PAM vill ingå företagsspecifika kollektivavtal med frisörföretag – The Parturi var först ute med att ingå ett avtal

The Parturi finns i nio städer runt om i landet, bland annat i Tammerfors. Bild: Marjaana Malkamäki.

PAM vill ingå företagsspecifika kollektivavtal med frisörföretag för att säkerställa de anställdas arbets- och löneförmåner som nu står utan kollektivavtal. Det första kollektivavtalet har ingåtts med frisörkedjan The Parturi.

PAM strävar efter att trygga arbets- och lönevillkoren för anställda inom frisörbranschen genom att ingå företagsspecifika kollektivavtal med företag.

The Parturi (Nordic Men´s Hair) var först ute med att ingå ett sådant kollektivavtal. Kedjan har 12 salonger och omkring 40 anställda i nio städer. PAM:s styrelse godkände på torsdagen förhandlingsresultatet som nåddes med The Parturi förra veckans torsdag.

PAM:s branschkommitté som består av aktiva inom frisörbranschen understödde godkännandet av förhandlingsresultatet. 
 

Garanterar grundläggande villkor

Enligt PAMs förhandlingschef Jyrki Sinkkonen garanterar företagsspecifika kollektivavtal frisörerna grundläggande arbetsvillkor.

”Avtalet garanterar minimilön, semesterpremier och sjuklön. I annat fall följs kollektivavtalet för handeln. Tilläggen inom handeln avtalades med en liten tidsförändring”, säger Sinkkonen.

Handelns kollektivavtal följs redan av de cirka 400 frisörer som är anställda i S-gruppen.

”Vårt mål var att få frisörbranschen med i handelns kollektivavtal. Det skulle ha gjort avtalet allmänt bindande, men denna gång godkände Finsk Handel inte det”, säger Sinkkonen.

Enligt Niko Tiuraniemi, den andra ägaren till The Parturi, måste en som studerar till frisör kunna studera med vetskap om att jobbet ger försörjning.

”Kollektivavtalet är viktigt för det ger trygghet för anställda och anseende och trovärdighet för hela branschen”, säger Tiuraniemi.
 

”Bra och ansvarsfulla företag med i avtalet”

Den väletablerade och exceptionellt långa förhandlingspraxisen inom branschen upphörde när PAM:s förhandlingspartner Finlands Frisörföretagare (Suomen Hiusyrittäjät) sade upp det allmänt bindande kollektivavtalet inom branschen med verkan från den 30 oktober 2018. PAM:s mål är nu att andra företag i branschen ska ingå företagsspecifika avtal.

”Jag tror och litar på att goda och ansvarsfulla arbetsgivare kommer att göra det”, säger Sinkkonen.

I PAM finns över 1 500 frisörer som är i ett anställningsförhållande.  

 

Nyheter