Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Medlemstjänster - 13.04.2021 klo 13.00

PAM:s anställningsrådgivning får mer än 50 000 kontakter per år - bara en bråkdel hamnar i domstol

Bild: Gettyimages

Trots coronapandemin var antalet kontakter normalt förra året. De flesta arbetstvister behandlas på arbetsplatserna eller på PAM:s regionkontor.

År 2020 fick PAM:s anställningsrådgivning totalt cirka 50 000 kontakter. Av dessa var 80 procent telefonsamtal, 15 procent var skriftliga kontakter och 5 procent besök på PAM:s regionkontor på olika håll i Finland.

Antalet kontakter till anställningsrådgivningen låg på en årligen normal nivå, även om antalet kontakter i mars multiplicerades på grund av coronapandemin. Under normala förhållanden ringer det mellan 2 500 och 3 000 samtal till arbetsrådgivningen månatligen, men i mars förra året var det mer än 7 700 samtal. Antalet kontakter var fortfarande högt i juni men återgick till det normala i augusti.

Problem som hänför sig till anställningen försöker man alltid lösa genom förhandlingar på arbetsplatsen. I problematiska situationer är det viktigt att alltid kontakta förtroendemannen i första hand. Om en anställningsfråga som PAM uppmärksammar inte löses genom rådgivning eller diskussion på arbetsplatsen, kan den registreras som en oenighet i PAM:a oenighetsregistret. Totalt 724 sådana oenigheter registrerades förra året. Det är något mindre än 2019, då totalt 877 ärenden registrerades. Nästan hälften av förra årets meningsskiljaktigheter, 385 fall, löstes på PAM:s regionkontor.

Meningsskiljaktigheter dokumenterades mest inom hotell- och restaurangbranschen

Ifjol avslutades totalt 823 oenigheter på arbetsplatserna. Granskar man fallen branschvis fördelades de enligt följande: hotell- och restaurangbranschen 35 %, handeln 27 %, fastighetstjänster 19 %, bevakning 2 %, andra branscher 7 % och saknar kollektivavtal 10 %.

Varje år hamnar bara några oenigheter i domstol. Förra året beviljade PAM rättshjälp i 79 fall där en advokat tog över ärendet. Samma antal rättshjälpsbeslut fattades förra året som tidigare år. Men färre ärenden hördes i domstol när sessioner avbröts på grund av corona. Behandlingstiderna förlängdes ytterligare inom olika rättsinstanser.

 

Nyheter