Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

PAM:s tjänster på sommaren
Telefonservicen på sommaren må-ti och to-fr kl. 10–14. Återuppringningstjänsten är stängd från 5-30.7.
PAM:s regionkontor kommer att vara stängda 5-30.7 förutom regionkontoret Helsingfors-Nyland, som håller öppet hela sommaren.

Arbetslivet - 17.11.2020 klo 15.39

PAM:s fullmäktige: Ett bättre arbetsliv skapas genom samarbete

I sin resolution framhåller PAM:s fullmäktige vikten av samarbete och deltagande.

Servicefacket PAM fyller 20 år. Det är uppenbart att fackets centrala uppgift som intressebevakare, vilket utgör grunden för dess existens, inte har ändrats. Även om vår verksamhetsmiljö ändras ständigt och en kris avlöst en annan under årens gång, består fackets kärnuppgift av att förbättra arbetslivet. Just nu, mitt under klimat- och pandemikriserna, pågår en kamp om hur man kan utveckla arbetslivet i framtiden och på vems villkor. Hyrarbetskraft, plattformsarbete och trycket på ändring av kollektiva förhandlingssystem är utmaningar som arbetstagare behöver få lösningar för och på deras villkor. Förändring till det bättre möjliggörs via en aktiv och kunnig medlemskår som vill försvara sina rättigheter.

Fackförbundet skapas av aktiva medlemmar i dess fackföreningar, som genom sitt eget arbete och aktiviteter bygger en bättre vardag på arbetsplatsen. Endast genom att arbeta tillsammans, både på och utanför arbetsplatsen, kan du säkerställa att hjälpen verkligen finns - genom att vara en aktiv medlem i din fackförening hjälper du dig själv bäst. Med dina egna handlingar ser du till att arbetsförhållandena i våra branscher är rättvisa och att de utvecklas även i framtiden. Organisering innebär att vi anställda tillhör facket och tillsammans driver saker som är viktiga för oss. Det är omöjligt att förvänta sig att problem löser sig utan att var och en av drar vårt strå till stacken. Därför är det viktigt, utöver aktivism på arbetsplatsnivå, att PAM-medlemmarna är inflytelserika och synliga överallt. Använd din röst där beslut fattas, vare det sig  är det frågan om lokala arbetsplatsförhandlingar eller i kommunalval.

Coronapandemin har visat sin grymhet genom att förlama hela branscher. Det är uppenbart att läget för exempelvis turismen i Lappland för närvarande är ohållbar. Situationen kräver aktiva åtgärder och att den finska regeringen vaknar upp och ser helhetsbilden för servicebranscherna i landet. Trots allvaret används dock pandemin alltför ofta som en käpphäst för att försvaga arbetsvillkor. Detta omotiverade krav på flexibilitet kan inte fortgå, istället bör ursäkten med att rida i skuggan av pandemiskrisen upphöra omedelbart. Serviceanställda har redan flexat tillräckligt.


Resolutionen godkänd av PAM:s fullmäktige 17.11.2020.

 

Nyheter