Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Socialpolitik - 08.11.2019 klo 15.50

PAM:s konjunkturbarometer: Tillväxten inom handel syns på arbetsplatser men inte i lönen

Handelsanställda vittnar om stark tillväxt inom branschen i konjunkturbarometern på Servicefacket PAM rf. Starka ekonomiska utvecklingen inom turism- och restaurangbranschen i början av året verkar mattas av trots fler turister.

Av handelsanställda berättar hela 44,7 procent att arbetsgivarföretagets försäljning vuxit jämfört med samma period ifjol och endast 18,8 procent bedömer att den minskat.

”Handelsföretagens riktigt positiva resultatnyheter för tredje kvartalet hann inte påverka åsikterna bland deltagarna i barometern så positiva utvecklingen har observerats också på arbetsplatserna och inte bara i tidningarna”, berättar ekonom Olli Toivanen på PAM.

Det är beaktansvärt att den lilla förbättring av handelsanställdas personliga ekonomi som framgick av förra konjunkturbarometern verkar dock ha stannat av och endast 8,9 procent berättar att egna ekonomin nu är bättre än för tre månader sedan.

”Nästa år torde detaljhandeln fortsättningsvis växa hand i hand med konsumenternas disponibla inkomster. Det var fint om detta också syntes i lönen för anställda”, noterar Olli Toivanen.


Turism- och restaurangbranschens ekonomiska utveckling mattas av

Inom turism- och restaurangbranschen har försäljningen fortsatt att växa på samma sätt som under samma period året innan.
”Restaurangsidan har hållit tillväxten uppe när värsta turistboomen mattats av. Nu visar turismen åter tecken på tillväxt och mätt i antalet turister var tredje kvartalet i själva verket utmärkt”, påpekar Olli Toivanen.

Inom branschen berättar dock endast 16,4 procent att arbetsgivarföretagets ekonomiska situation är nu bättre än för tre månader sedan. Ännu i första barometern i år var andelen 28,0 procent.

”Det viktigaste är att se till att det satsas tillräckligt på turism så att positiva utvecklingen de senaste åren fortsätter. De medel som lovades i budgetmanglingen visade sig dock tyvärr innebära en sänkning av totalnivån när gamla åtgärdsprogrammet löper ut”, vädjar Olli Toivanen.

PAM-medlemmar anser sysselsättningsläget vara bra

Arbetsmarknadsläget upplevs fortfarande vara bra inom servicebranscher. Under hälften (49,7 %) av alla deltagare upplever över huvud något hot om arbetslöshet. Åsikterna varierar dock kraftigt efter karaktären av nuvarande anställningen.

Av fastanställda på heltid berättade 58,9 procent och av fastanställda på deltid 48,1 procent att de inte upplever hot om arbetslöshet. Av visstidsanställda på heltid gav däremot bara 21,9 procent och av visstidsanställda på deltid enbart 12,9 procent samma svar.

Uppgifterna baserar sig på en enkät som PAM lät genomföra den 7.10–21.10.2019. Enkäten besvarades av 954 PAM-medlemmar. PAM publicerar en konjunkturbarometer varje kvartal.

Läs mer om tidigare barometrar (på finska).


 

Nyheter