Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Undersökning - 28.10.2020 klo 09.00

PAM:s konjunkturbarometer: Turism- och restauranganställda går dyster vinter till mötes

Försäljningen väntas minska drastiskt inom turism- och restaurangbranscher de närmaste månaderna på grund av coronavirusepidemin. Anställda i branschen upplever att de begränsningar som införts av regeringen och myndigheterna är den viktigaste orsaken som försvårar försäljningen.

Nio utav tio av dem som arbetar inom turism- och restaurangnäringen uppskattar i PAM:s konjunkturbarometer att coronavirusepidemin kommer att minska arbetsgivarens försäljning under de närmaste tre månaderna. Hela 63,9 procent uppskattade att epidemin kommer att försvaga försäljningen kraftigt och 27,7 procent uppskattade att den kommer att försvaga försäljningen något.

”Utsikterna inför vintern inom turism- och restaurangbranschen är svaga i alla avseenden nu när epidemin inte visar några tecken till att avta”, säger Olli Toivanen, ekonom vid PAM.

”Tyvärr kommer vi förmodligen att se permitteringar och uppsägningar också under de närmaste månaderna om situationen inte plötsligt vänder till det bättre. Dessutom finns det inom branschen ett stort antal tillfälligt anställda, inhyrd arbetskraft och säsongsarbetare som kommer att vara utan arbete i vinter.”

Minskad försäljning beror på begränsningar och konsumenternas försvagade köpkraft

Konjunkturbarometern frågade också om den främsta orsaken till minskad försäljning under coronavirusepidemin. Av de tillfrågade inom turism- och restaurangbranschen sade 61,2 procent att orsaken var de begränsningar som regeringen och myndigheterna har infört.

”Restriktionerna för utländska turisters inresa, liksom begränsade öppettider och kundplatser på restauranger påverkar turismen och restaurangerna mycket negativt”, påpekar Toivanen.

”Så det är inte konstigt att just dessa begränsningar uppfattas inom i turism- och restaurangbranschen som den viktigaste orsaken till minskad försäljning. Med hjälp av ändringar i konkurslagen och kostnadsstödet har vi hittills undvikit en våg av konkurser, men tiotusentals människor riskerar fortfarande att förlora sina jobb.” 

Också inom säkerhetsbranschen anser man att regeringens och myndigheternas restriktioner är den viktigaste orsaken till en nedgång i försäljningen. Inom fastighetstjänster och handeln anser man att konsumenternas och företagens minskade köpkraft är det som påverkat mest. En stor andel av respondenterna inom alla nämnda branscher sade också att kunderna uttryckt en oro över sin säkerhet.

Handelsanställdas tro på framtiden vacklar trots arbetsgivarnas resultat

Utvecklingen av den ekonomiska situationen inom de företag som respondenterna jobbar för har stabiliserats inom samtliga sektorer som deltog i undersökningen, med undantag av turismen och restauranger. Endast 25,3 procent av de som deltog i undersökningen uppskattade att arbetsgivarens ekonomiska situation nu var sämre än för tre månader sedan, då samma siffra var 57,0 procent för ett halvår sedan.

Trots detta ligger respondenternas egna framtidsutsikter på en exceptionellt svag nivå. Inom handeln tror endast 8,6 procent att deras ekonomiska situation kommer att förbättras nästa år. Resultatet är det lägsta i konjunkturbarometerns historia.

”Försäljningen inom dagligvaruhandeln har ökat betydligt under coronapandemin, men expediterna har inte kunnat dra nytta av det goda resultatet. Dessutom har många som jobbar i specialbutiker varit tvungna att minska sin personal”, förklarar Toivanen.

Å andra sidan kan man se en positiv utveckling inom fastighetsservicesektorn där många upplever att den egna arbetsplatsen är mer tryggad än tidigare: 50,0 procent upplever inte alls något hot om arbetslöshet, och en exceptionellt hög andel, dvs. 20,4 procent, säger att de inte har några ekonomiska bekymmer.

Uppgifterna baserar sig på en enkät som PAM gjorde 1−18.10.2020. Enkäten besvarades av 792 PAM-medlemmar. PAM publicerar konjunkturbarometern fyra gånger per år.  

 

Nyheter