Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Förbundskongress - 03.07.2019 klo 10.07

PAM:s målprogram: Hur skapas bästa servicen?

Bild: Gettyimages

På PAM-kongressen i juni beslutades om ett nytt målprogram med riktlinjer för förbundsverksamheten under de kommande åren. Målprogrammet består av sex teman varav första går in på djupet med människans roll i framtida service.

När nya teknologier blir vanligare kan företag skilja sig från mängden med bra mänsklig service. Då alla har tillgång till samma teknologi kan företag konkurrera genom att erbjuda bästa servicen. Detta utgör åter specialkompetensen hos serviceanställda.

”Företag ska bibehålla sina serviceexperter. Detta kräver stöd till att de kan utbilda sig, mer meningsfullt arbete genom att involvera dem i arbetsplanering och beslutsfattande samt naturligtvis konkurrenskraftiga anställningsvillkor såsom löner", säger PAM:s verksamhetsdirektör Jyrki Konola.

Då teknologin utvecklas blir servicearbetet flerkanaligt och ändras det men det försvinner inte. Mänskliga färdigheter och förmåga att tolka och förstå sig på situationer kommer tvärtemot att bli allt viktigare. Om servicearbetares specialkompetens erkändes och uppskattades mer kunde den utnyttjas bättre också i produkt- och tjänsteutvecklingen samt beslutsfattandet på företag.

”De senaste åren har företag försökt skilja sig från mängden och klara sig i konkurrensen genom att digitalisera sina tjänster. Snart hjälper detta inte längre och det går som med webbsidor för företag – alla skaffade sig snabbt sidor och nu handlar det redan om en självklarhet. Inom närmaste framtiden klarar du dig med vänlig, flexibel och sakkunnig personlig service", noterar Jyrki Konola.

”I framtiden ökar kompetenskraven på serviceproffs då arbetet förändras och människor förväntar sig högklassig service dygnet och året runt. Bra service baserar sig på nöjda anställda. Belåtenhet förutsätter en tillräcklig utkomst, ett sporrande arbetsklimat och adekvata arbetsförhållanden”, ställer målprogrammet fast.

Läs PAM-målprogrammet för 2020–2024.

PAM:s mål är att

  • stärka möjligheterna för serviceproffs att påverka sitt arbete och besluten och utvecklingen på sin arbetsplats. Ett annat mål är att öka förståelsen och uppskattningen av värdet på servicearbete och serviceanställda och samtidigt visa att ny teknologi och bra service är förknippade med varandra.
  • förbättra anställningsvillkoren för serviceanställda. Vi hjälper anställda att utveckla sin kompetens och klara sig mellan nya arbetsbeskrivningar, uppgifter och redskap i en värld där arbete utförs och erbjuds på nya sätt. Ytterligare påverkar vi regleringen så att anställdas rättigheter och livsvillkor realiseras i ett arbetsliv som förändras.
  • servicenäringarna ska vara framgångsrika och utvecklas, vilket vi uppnår genom att påverka beslutsfattandet och regleringen i samhället.

 

Nyheter