Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

29.09.2017 klo 13.15

PAMs ordförande Ann Selin: Överenskommelser bygger på förtroende

Servicefacket PAMs ordförande Ann Selin berättade om riktlinjerna för PAMs mål i kollektivavtalsförhandlingarna som börjar nu. Hon anser att utgångspunkten för förhandlingarna är att uppnå en stämning som präglas av förtroende.

– Inom arbetsmarknadsorganisationer bygger överenskommelser på förtroende. De senaste åren har löntagarna gått med på arbetsmarknadslösningar som har förbättrat landets och företagens konkurrenskraft. Även om förtroendet emellanåt har satts på prov har vi litat på att arbetstagarna får sin del när ekonomin vänder uppåt, konstaterar Selin.

– Nu är det dags att infria det förtroendet när vi förhandlar om löneökningar och arbetsvillkor.

Selin förväntar sig att arbetsgivarna vill förbättra livskvaliteten för arbetstagarna i branschen och branschernas dragningskraft.

– Vi litar på att arbetsgivarna vill att deras personal ska leva ett liv där lönen räcker för en ordentlig försörjning. I en stämning som präglas av förtroende kan vi söka efter lösningar på detta försörjningsproblem som hemsöker branscherna.

– Förutom att höja lönerna ligger lösningen i att öka antalet arbetstimmar för deltidsanställda genom att bland annat utveckla systemen för mertidsarbete och etablera arbetstiden. En annan lösning på problemet är att reformera lönesystemen, förklarar Selin.

Ryktet hos servicebranschernas arbetsplatser bekymrar Selin. Hon förväntar sig även förtroende när det gäller att öka dragningskraften för branschen.

– Vi litar även på att arbetsgivarna vill förbättra servicebranschernas rykte. Det är tydligt att branschernas rykte har en inverkan på om yrkeskunnig arbetskraft söker sig till branschen och därigenom även till branschernas framgång.

– Jag tror inte att arbetsgivarna vill att servicebranschernas rykte ska bygga på dåliga arbetsförhållanden och låga löner, som skattebetalarna måste kompensera för genom inkomstöverföringar. Det är inte gammaldags att anta att alla bör kunna leva på sin lön, konstaterar Selin.

Utgångspunkten för att förbättra branschernas rykte och öka dragningskraften är enligt Selin att höja lönerna, vilken kan göras genom direkta löneförhöjningar eller via branschspecifika löneutvecklingsprogram. Hon anser att det även behövs andra åtgärder.

– Förutom lönen ökar trivsel på arbetsplatsen och arbetstagarnas påverkansmöjligheter dragningskraften. Dessa aspekter är ännu viktigare i ett samhälle som alltid är öppen.

Även erfarenheterna vid inlärning i arbetet bland dem som studerar till ett yrke i branschen påverkar dragningskraften. Selin förväntar sig även en samsyn när det gäller utvecklingen av inlärningen i arbetet.

– I och med reformen av yrkesutbildningen ökar inlärningen i arbetet, vilket även medför ett större antal studerande på arbetsplatserna. För att de studerandes erfarenheter av inlärning i arbetet ska vara positiva måste man skapa bättre spelregler för hur man vägleder de studerande på arbetsplatserna och hur man ser till att arbetstagarna har tillräckliga möjligheter att bedriva handledningsarbete, säger Selin.

En stämning som präglas av förtroende behövs också vid överenskommelser på arbetsplatsen. Selin betonar personalens betydelse i utvecklingen av arbetsgemenskapen.

– Även överenskommelser på arbetsplatserna bygger på förtroende, som uppstår genom interaktion och att alla som ingår i arbetsgemenskapen upplever att deras arbete är viktigt och att de kan påverka sitt arbete och sin arbetsplats verksamhet. Endast genom att utveckla interaktionen får vi en stämning på arbetsplatsen som skapar förutsättningar för att utveckla överenskommelserna på arbetsplatserna, betonar Selin.

– Interaktionen kan främjas i kollektivavtalsförhandlingarna genom att bland annat utöka personalrepresentanternas rättigheter samt öka deras tillgång till information och kompetens.

Selin förväntar sig att de kommande kollektivavtalsförhandlingarna kommer att föras i en anda av förtroende och samarbete.

– Vårt mål är att bygga ett förtroende som gör att vi gemensamt kan utveckla levnadsförhållandena och försörjningen för arbetstagarna i våra branscher och samtidigt öka framgången för branscherna. Vi vet dock vad som händer om det inte finns något förtroende eller om förtroendet sviks. Vi är även beredda på det alternativet, för det många arbetsgivare sagt och gjort samt det de inte gjort har naggat in på förtroendet.

– Vi tror dock att det är alla arbetsmarknadsorganisationers gemensamma mål att bygga upp en stämning som präglas av förtroende, säger Selin.

Servicefacket PAMs ordförande Ann Selin berättade om PAMs styrelses riktlinjer för kollektivavtalsmålen på mötet för förbundets personal i Helsingfors den 21 september 2017.

Meddelande publicerades på finska den 21 september 2017.

 

Nyheter