Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Utkomst - 04.05.2020 klo 11.00

PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen: FPA och kommunerna måste samarbeta intensivare för att åtgärda utkomstproblem

I vår är många oroade över huruvida pengarna ska räcka till. Otaliga har permitterats och därför drar arbetslöshetsunderstödsbesluten ut på tiden. ”Både FPA och kommunerna betalar utkomststöd och ska därför samarbeta intensivare. Annars kan en tillfällig situation skapa långvariga problem”, säger Annika Rönni-Sällinen, ordförande för Servicefacket PAM.

”Just nu är oro starkaste känslan hos många serviceproffs – inte endast för att insjukna utan också för utkomsten. Arbetet har minskat och folk har permitterats. Då du förtjänar lite kan du inte bygga upp en stor buffert för dåliga tider”, ställer Annika Rönni-Sällinen fast.

I ekonomiska kriser brukar service vanligen vara den bransch som sist drabbas av arbetslöshet och permitteringar men denna gång har det gått tvärtom. I april fick till exempel Servicebranschernas arbetslöshetskassa lika många nya dagpenningansökningar som under hela fjolåret.

Fast utbetalarna av arbetslöshetsunderstöd gör allt de kan för att få allt att fungera smidigt uppstår det situationer där sökande måste vänta på dagpenning.

”Då har de svårt att klara av regelbundna utgifter. Faran är att problemen anhopas”, säger Annika Rönni-Sällinen.

I sista hand kan människor söka utkomststöd. FPA svarar för grundläggande utkomststöd medan kommuner delar ut kompletterande och förebyggande utkomststöd. Har du inte sökt utkomststöd tidigare känner du troligen dåligt till alla krumelurer.

”Nu eller aldrig ska FPA och kommunerna samarbeta intensivare så att handläggningsprocessen blir så snabb och smidig som möjlig. Ett alternativ är att FPA överför förkastade ansökningar automatiskt till kommunen. Av kommuner hoppas jag åter att de utnyttjar sin mer omfattande prövningsrätt så att en tillfällig situation inte skapar långvariga problem”, säger Annika Rönni-Sällinen.

Bakom permitteringarna inom servicebranscher ligger statsmakten. Den förbjöd sammankomster, stängde restaurangerna och bestämde om social distansering.

”Detta gjordes i det allmännas intresse och alla parter insåg det. Nu är det i samma intresse nödvändigt att stöda dessa branscher så att vi undviker en hotande konkursvåg. Det handlar om arbetstillfällen för människor inom branscherna”, noterar Annika Rönni-Sällinen.

Turism- och restaurangbranschen sysselsätter totalt runt 90 000 personer.

”I detta skede behöver vi gemensam vilja – inte att någon försöker plocka billiga poäng.”

Under krisen har beroendeförhållandena lyfts fram.

”Också i framtiden är det viktigt att vi har ett grundläggande förtroende för varandra och samhället. När det blir dags att balansera ekonomin får nedskärningarna inte drabba samma personer som nu lider på grund av krisen. Hela samhället hotas om sådana som skor sig på andras bekostnad gynnas. Anställda har tagit sitt ansvar och avstått från förmåner. I fortsättningen ska bördan axlas också av dem som hittills kommit lättare undan”, avslutar Annika Rönni-Sällinen.

 

Nyheter