Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetsliv - 08.11.2022 klo 17.01

PAM:s Rönni Sällinen: Finsk Handels beslut är arrogant och ansvarslöst

Rönni-Sällinen anser att arbetsgivarnas beslut är ansvarslöst. Det försämrar förtroendet för överenskommelser samt arbetstagarnas tillit till framtiden och en förutsägbar inkomstutveckling.

Servicefacket PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen anser att Finsk Handels styrelses beslut att vägra förhandla om handelsbranschens löner är arrogant ansvarsflykt. PAM och Finsk Handel skulle i höst förhandla om handelsbranschens löneförhöjningar.

I handelns kollektivavtalsförhandlingar i februari kom avtalsparterna överens om att avtalsperiodens andra års löneförhöjningar skulle förhandlas före den 15 december 2022. Om en löneuppgörelse inte skulle nås före tidsfristen, kan kollektivavtalet sägas upp i normal ordning med en månads uppsägningstid så att avtalet löper ut den 31 januari 2023. Idag har Finsk Handels styrelse med sitt beslut meddelat att de inte avser förhandla om förhöjningarna med PAM.

”Jag är besviken på Finsk Handels beslut. Hittills har vi i PAM tagit för givet att man håller fast vid det som avtalats och man kan lita på Finsk Handels ord. Nu har situationen förändrats. Finsk Handels ensidiga meddelande tyder på arrogans gentemot förhandlingarna och därmed mot de anställda inom handeln”, kommenterar Rönni-Sällinen.

Finsk Handels motiveringar för att vägra förhandla håller inte. Enligt Rönni-Sällinen är arbetsgivarnas beslut ansvarslöst. Det försämrar förtroendet för överenskommelser samt arbetstagarnas tillit till framtiden och en förutsägbar inkomstutveckling. Hon konstaterar att förhandlingsläget nu ses i nytt ljus. I detta läge är det inte heller obetydligt hur det ömsesidiga förtroendet mellan parterna värderas.

”Vi granskar nu förhandlingsläget och fortsättningen. Finsk Handels beslut förändrar inte våra egna målsättningar. Vi strävar fortfarande efter rättvisa lönehöjningar som tryggar köpkraften för arbetstagarna i servicebranscherna", avslutar Rönni-Sällinen.

 

Nyheter