Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag, onsdag, fredag klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetsmarknaderna - 17.09.2020 klo 11.44

PAM:s Rönni-Sällinen: Krisen är inte över ännu - därför är det värt att värna om samarbete

Finland klarade den första vågen av coronaepidemin kanske bäst av alla länder i världen. Det är tack vare den finländska avtalsmodellen, säger PAM-ordförande Annika Rönni-Sällinen. Hon anser att modellen är värd att värna om även framöver.

PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen upprepade förra vårens gång på torsdagen vid PAM:s fullmäktigemöte i Helsingfors. Enligt henne spelade samarbetet mellan arbetsmarknadsorganisationer och gemensamt byggda sociala skyddsnät en avgörande roll för att Finland klarade coronavåren såsom landet gjorde. 

Under våren kom PAM snabbt överens med arbetsgivarförbunden om tillfälliga ändringar i kollektivavtalen. Målet var att rädda arbetsplatser. Permitteringar underlättades och likaså ändrades skrivningarna angående anmälningar om sjukfrånvaro samt vård av ett sjukt barn på så sätt att anställda inte behövde gå till jobbet medan de var sjuka. Staten gjorde å sin sida samma ändringar i arbetslagstiftningen. Det underlättade bland annat arbetstagarnas tillgång till inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.

”Vårt omfattande avtalssystem visade sin styrka. Ändringar i de allmänt bindande kollektivavtalen kunde göras snabbt och heltäckande, nämnde Rönni-Sällinen i sitt tal.

Enligt ordföranden skulle ett mer decentraliserat system inte ha kunnat fungera lika effektivt och snabbt. Sedan våren har det uttryckligen diskuterats mycket i offentligheten om att coronavirusepidemin visat att det krävs alltmer flexibilitet på arbetsmarknaden.

”Det är svårt för mig att förstå detta. Jag anser att förra våren snarare visade att den finländska modellen fungerar snabbt och effektivt. Inom ramen för denna skapades nödvändig flexibiliteten på båda sidor, säger Rönni-Sällinen.

Hon skulle därför komma till en helt annan slutsats baserat på vårens upplevelser.

”Jag tycker att vi bör värna om detta tillvägagångssätt och inte demontera det bit för bit. Strukturer anses vara gamla kan fortfarande behövas och det skulle nu vara viktigt att bygga nya tillsammans. 

"Dessutom har vi ännu inte klarat oss fullt ur koronakrisen och vi vet inte vilka kriser som väntar."
 

 

Nyheter