Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetsmarknaden - 20.11.2018 klo 12.26

PAM:s Selin önskar en organisation som ger råd och hjälper företagare

Den livliga debatten som blossade upp under hösten kring lagen om uppsägningsskydd lyfte fram det faktum att det i Finland inte tycks finnas en organisation som skulle ge företagare råd i frågor som berör anställningsärenden. ”Borde ett sådant organ kanske grundas?” undrade PAM:s ordförande Ann Selin på förbundets fullmäktigemöte.

Förra veckan när riksdagen förde remissdebatt om ändringen av arbetsavtalslagens paragrafer om uppsägning på personbaserade grunder, motiverade regeringen behovet av ny lagstiftning i synnerhet med att företagare upplever att uppsägning är svårt.

”Det vore bättre om företagare hade information om saken”, konstaterade PAM:s ordförande Ann Selin.

Selin menar att den bild som Företagarna i Finland under den gångna hösten målade upp av företagarna var ganska märklig.

”Jag tror att många företagare inte kände igen sig i den beskrivningen. Vi vet alla att en stor del av småföretagare jobbar långa timmar utan att spara på sina krafter. Deras styrka ligger ofta i själva kärnkompetensen, t.ex. matlagningen. Däremot kan de vara sämre på paragrafer och pappersarbete”, säger Selin.

Trots att den nya och föreslagna lagstiftningen som beretts i trepartssamarbete ganska långt motsvarar gällande rättspraxis, är det ändå klart att uppsägningsfall kommer att prövas i rätten i syfte att testa lagstiftningens gränser.

”Jag kan inte låta bli att undra om någon borde grunda en organisation i Finland som mot medlemsavgift skulle ge företagare professionell rådgivning och eventuellt även rättshjälp i anställningsfrågor. En sådan instans saknas i Finland. Löntagare kan vända sig till facket och arbetsgivarföretagare kan få hjälp från arbetsgivarförbund”, sade Selin.

PAM:s fullmäktige har samlats till sitt ordinarie möte som hålls den 20-21 november 2018 i Hattula. Fullmäktige beslutar bl.a. om verksamhetsplanen och budgeten, och diskuterar målprogrammet som antas på fullmäktigemötet. Fullmäktige består av 50 ordinarie medlemmar, ordförande och två vice ordförande.

 

Nyheter