Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Första maj-festligheter - 01.05.2018 klo 11.55

PAMs Selin: Regeringen talar om riskerna med ojämlikhet, men glömmer mänskan

Enligt Selin kommer den kommande valperioden att definiera åt vilket håll arbetslivet är på väg.

PAMs ordförande Ann Selin höll sitt första maj-tal på torget i Lahtis, där FFC ordnade valborgsfest i år. Selin framhöll i sitt tal att de kontruktioner som Sipiläs regering med sin politik strävar att förstöra, är sådana som byggts under de senaste 100 åren för att skydda mänskor.

Istället för att förtära arbettagarnas anställningsskydd kan man genom att öka exporten och servicetjänster samt genom att investera i individernas kompetenspotential förbättra sysselsättningsmålsättningarna. De här frågorna besluter man om i riksdagvalet som står inför dörren.

”Regeringen talar om riskerna med ojämlikhet, men glömmer mänskan. Sipiläs regering har inte med sitt agerande förbättrat medborgarnas jämlikhet eller förtroende, utan ytterligare försämrat de småinkomsttagarnas och arbetslösas ställning. Unga och kvinnor tycks regeringen helt och hållet ha glömt bort", konstaterarordförande Ann Selin.

Enligt Selin är det den kommande valperioden som definierar åt vilket håll arbetslivet är på väg.

Ifall att trepartsberedningen ytterligare styckas framöver, kommer vi att befinna oss i en situation där de starka och de självsäkraste aktörerna får sin vilja igenom i samhället.

”Vi får alltså inte godkänna detta utan vi bör tillsammans kunna försäkra oss om att inte en enda av våra närmaste lämnas ensam och vind för våg inför arbetsgivarens självsvåld", uppmuntrar Selin.

Regeringens beslut får inte ett tack, utan istället utökas osäkerheten i arbetslivet och arbetstagarnas skydd försämras ytterligare. Enligt Selin är det inte rejält att man dessvärre försämrar mänskors ställning då det tuffa konkurrenskraftsavtalet godkännts.

Läs pressmeddelandet här och Ann Selins tal i sin helhet här.

 

Nyheter