Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 18.03.2020 klo 16.15

PAM:s styrelse beslutade om undantag på grund av coronavirusepidemin

Idag behandlade Servicefacket PAM:s styrelse särskilda åtgärder som coronavirusepidemin gett upphov till. Styrelsen beslutade bland annat om undantag från kollektivavtal för viss tid. Besluten rörde turism- och restaurangbranschen, handel och specialbranscher.

PAM:s styrelse var bekymrad över påfrestningarna för serviceanställda som vill skydda både sig själva och sina närstående från viruset och är samtidigt rädda för sin utkomst. Servicefackets ordförande Annika Rönni-Sällinen anser det vara viktigt att leta efter lösningar som säkrar arbetstillfällen och möjliggör en utkomst i dessa exceptionella förhållanden. 

”Serviceanställda måste arbeta i ytterst exceptionella förhållanden. I serviceyrken och till exempel städning är risken att bli smittad av coronaviruset för tillfället klart större. Samtidigt måste anställda vara rädda för sin utkomst eftersom på många arbetsplatser är folket rädda för att arbetet ska ta slut”, noterar Annika Rönni-Sällinen. 

PAM:s styrelse fattade en hel del beslut som ska säkerställa verksamhetsförutsättningarna för företag och därmed säkra arbetstillfällen inom branscherna. Enligt ordföranden är situationen så pass exceptionell att det nu måste vidtas åtgärder för att säkra arbetstillfällen inom service. 

”Många serviceföretag är i en ytterst svår situation. De kämpar för sin överlevnad och därför måste vi nu vidta åtgärder som gör det möjligt för företag att klara sig genom epidemin och på så sätt säkra arbetstillfällen”, säger Annika Rönni-Sällinen. 
PAM:s styrelse förväntar sig att samhället fattar klara beslut som stöder serviceföretag och deras anställda. 

”Vi har för vår del vidtagit åtgärder för att lindra krisen bland företag. Nu är det dags för regeringen att vidta åtgärder som garanterar utkomsten bland anställda när de permitteras eller blir arbetslösa med kort varsel”, betonar Annika Rönni-Sällinen. 
PAM har förhandlat med arbetsgivarförbund om särskilda åtgärder som behövs på grund av epidemin och som säkerställer både anställdas utkomst och företags verksamhetsförutsättningar. 

För turism- och restaurangbranschen beslutade PAM:s styrelse att avtalsperioden för det kollektivavtal för arbetstagare och förmän inom turism-, restaurang- och fritidstjänster som utgår sista mars ska fortsätta till 30 september 2020. Samtidigt antogs kortare tider för meddelande om permittering och förhandlingar enligt samarbetslagen samt utvidgades förfarandet med egen anmälan i samband med sjukfrånvaro. 

För handel beslutades om liknande ändringar för viss tid, det vill säga kortare tider för meddelande om permittering och förhandlingar enligt samarbetslagen samt utvidgat förfarandet med egen anmälan. 

På sitt möte antog PAM:s styrelse också resultaten av förhandlingarna med Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta om kollektivavtalen för flyttservicebranschen och biografer. Dessa avtal har inte innehållit arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet. Nu avtalades det om tvååriga avtal och löneförhöjningar enligt allmänna nivån. Dessa avtal innehåller också undantag för den tid som coronavirusepidemin varar. 

Detaljer i avtalen publiceras torsdag 19.3.2020

 

Nyheter