Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 26.02.2021 klo 15.10

PAM:s styrelse godkände en lönelösning för nöjes-, tema- och äventyrsparker.

Bild: Getty Images

Arbetstagarnas löner höjs med 1,3 %. Tabellöner respektive ersättningar i euro eller cent i enlighet med kollektivavtalet kommer inte att höjas.

PAM och arbetsgivarförbundet MaRa har godkänt en lönejustering för anställda vid nöjes-, tema- och äventyrsparker. Enligt resultatet kommer personliga månads- och timlöner för anställda och arbetsledare som anställs vid nöjes-, tema- och äventyrsparker att höjas med 1,3 procent från början av löneperioden som inleds den 1 mars 2021 eller senare. Ökningen gäller personer vars anställningsförhållande gäller den 1 mars 2021.

Tabellöner respektive ersättningar i euro eller cent i enlighet med kollektivavtalet kommer inte att höjas.

Den andra lönelösningen för avtalsperioden kommer att förhandlas fram separat i slutet av oktober 2021 och planeras träda i kraft den 1 november 2021.

Dessutom har PAM och arbetsgivarförbundet MaRa kommit överens om tillfälliga undantagsbestämmelser för ändringar i arbetsscheman som träder i kraft den 1 mars 2021.

Ett kollektivavtal för anställda vid nöjes-, tema- och äventyrsparker förhandlades fram i höstas. Den nya avtalsperioden sträcker sig från 1 oktober 2020 till 31 mars 2022, varvid förhandlingsparterna kom överens om två separata lönegranskningsdatum, den första var 1.3.2021 och den andra 1.11.2021.

 

Nyheter