Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtal - 19.12.2019 klo 16.00

PAM:s styrelse godkände nya kollektivavtal för skidcenter- och programservicebranscherna för två år

Bild: GettyImages.

Servicefacket PAM:s styrelse godkände i dag kollektivavtalet för arbetstagare inom skidcenter- och programservicebranscherna. De nya kollektivavtalen är i kraft 1.11.2019-31.10.2021 och berör cirka 1 300 arbetstagare i olika uppgifter inom dessa branscher.

Lönelösningen gäller för ett år och löneförhöjningar avtalas i första hand lokalt i de företag där det finns en förtroendeman. Ifall att en förrtoendeman inte finns eller en lösning angående lönen inte uppnås i konsensus, bestäms löneförhöjningen utgående ifrån löneuppgörelsen inom handeln. Avtalsparterna förhandlar om andra avtalsårets löner i oktober nästa år.

En ny sak i kollektivavtalet som bättre tas i beaktande framöver är lön under sjukdomstid vid olycksfall. I kollektivavtalet inom programservicebranchen avtalades om ett tillägg för arbetstid som utförs sent mellan klockan 20 och 06.

Kollektivavtalsförhandlingarna beskriver PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen som utmanande även om förhandlingsatmosfären var konstruktiv under hela förhandlingen. 

”Kollektivavtalsförhandlingar om skidcenter- och programservicebranschen pågick tillsammans med Turism- och restaurangförbundet MaRa rf nästan två år och även om förhandlingsläget var svårt strävade förbundet att aktivt uppnå en lösning. Det garanterar ett gott samarbete framöver”, konstaterar ordförande.

Under nästa år förhandlar parterna om en fortsättning för arbetstidsförlängningen i enlighet med konkurrenskraftsavtalet. I arbetsgruppen tar man i beaktande de åtgärder som vidtas på arbetsmarknaden.

Skidcenterbranschens kollektivavtal tillämpas för cirka 700 arbetstagare och programservicebranschens kollektivavtal cirka 600 arbetstagare. Dessa kollektivavtal berör skidcenterarbetstagare såsom arbetstagare som jobbar   skidbacken, service- och fältarbetare, safariguider samt skidlärare.

 

Nyheter