Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

23.01.2018 klo 18.48

PAMs styrelse: PAM-medlemmarna är starkt med i den politiska demonstrationen

PAMs styrelse uppmuntrar alla PAM-medlemmar att delta i den politiska demonstrationen som ordnas av FFC och som man samlas till den 2 februari på Senatstorget i Helsingfors. Genom att demonstrera kräver man att landets regering avskaffar aktiveringsmodellen och avstår ifrån ytterligare åtstramningar i utkomstskyddet.

PAMs styrelse beslöt tidigare redan att PAM deltar i den politiska demonstrationen som ordnas av FFC. PAMs ordförande Ann Selin poängterar att demonstrationen är ett allvarligt budskap till landets regering.

- Nästa veckas fredag är PAM-medlemmarna starkt engagerade i demonstrationen för att visa regeringen att aktiveringsmodellen som knäar arbetslösa bör avskaffas. På torget kommer såväl arbetslösa som arbetande, sida vid sida, att kräva detta, betonar Selin.

PAMs styrelse beslöt att meddela riksförlikningsmannen och arbetsgivarförbunden om organiseringsbeslutet, även om det inte finns någon lag eller överenskommelse som förplikar till detta.
- Med denna åtgärd ville vi försäkra oss om att varje PAM-medlem har rätt att delta i demonstrationen utan att oroa sig för följderna. Vi önskar likaså att så många som möjligt vågar modigt besluta om att komma med och demonstrera, uppmuntrar Selin.

- Den politiska demonstrationen riktar sig inte mot arbetsgivaren. Den som deltar i demonstrationen på arbetstid bör meddela om detta i föväg till sin arbetsgivare. Arbetsgivaren har inte rätt att förhindra deltagaren från att delta och kan inte heller bestraffa den som deltar, berättar Selin.

PAMs styrelse uppmanar även fackavdelningarna att verka för det att varje medlem har möjlighet att delta i demonstrationen.

Den politiska demonstrationen som ordnas av FFC går av stapeln 2.2.2018 kl. 11 på Senatstorget i Helsingfors. Tilläggsuppgifter om evenemanget finns på PAMs hemsida och på FFC:s webbplats.

 

Nyheter