Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

16.10.2017 klo 13.04

Positivt avgörande för PAM i arbetsdomstolen: Prövotiden för fasta anställningar inom fastighetstjänstebranschen kan vara högst fyra månader

Servicefacket PAM har vunnit en tvist om kollektivavtalet för fastighetstjänstebranschen i arbetsdomstolen. Tvisten handlade om längden på prövotiden i samband med fasta anställningar. Arbetsdomstolen bekräftade att denna prövotid regleras av kollektivavtalet och varar högst fyra månader.

Kollektivavtalet för arbetstagare i fastighetstjänstebranschen innehåller en bestämmelse om prövotid. Enligt gällande kollektivavtalet kan prövotiden för en tillsvidareanställning vara högst fyra månader om inte annat föranleds av arbetsavtalslagen.

Arbetsgivarförbundet Fastighetsarbetsgivarna rf och Servicefacket PAM tvistade om tolkningen av kollektivavtalet då längden på prövotiden ställs fast.

Enligt Fastighetsarbetsgivarnas tolkning innebär formuleringen i kollektivavtalet och dess hänvisning till arbetsavtalslagen att längden på prövotiden för tillsvidareanställningar ska bestämmas enligt den arbetsavtalslag som gäller vid tidpunkten i fråga.

– Denna tolkning hade inneburit att prövotiden för anställda inom branschen hade förlängts. PAM var av annan åsikt än arbetsgivarna, berättar PAM:s intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo och fotsätter:

– Enligt oss kan den prövotid på högst fyra månader om vilken vi kom överens i kollektivavtalet år 2006 inte försämras under giltighetstiden för avtalet därför att en ny bestämmelse som förlänger prövotiden läggs till arbetsavtalslagen, slår Jaana fast.

Enligt gällande arbetsavtalslagen varar prövotiden sex månader och den kan förlängas om arbetstagaren varit frånvarande på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet. Fastighetsarbetsgivarna ansåg att prövotiden för nyanställningar inom branschen ska bestämmas enligt arbetsavtalslagen. Detta hade förlängt prövoden för personer som anställs inom branschen.

– Vi ansåg arbetsgivarnas tolkning försämra rättigheterna för anställda och bryta mot gällande kollektivavtalet. Vi kunde inte gå med på detta. Därför löstes tvisten i arbetsdomstolen. Vi är nöjda med arbetsdomstolens avgörande, säger Jaana.

Behandlingen av tvisten om tolkningen av kollektivavtalet inleddes i september och arbetsdomstolen kom med sitt domslut i fallet torsdagen den 12 oktober 2017. I sitt avgörande slår arbetsdomstolen fast att om ett kollektivavtal hänvisar till en specifik lagbestämmelse eller begränsad helhet innebär detta inte automatiskt att till exempel en lagändring påverkade innehållet i kollektivavtalet under giltighetstiden för avtalet.

Meddelande publicerades på finska den 12 october 2017.

 

Nyheter