Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetslagstiftning - 02.04.2019 klo 15.06

Riksdagsvalskandidater positiva till kriminalisering av för låga löner

82 procent antingen totalt eller delvis av samma åsikt angående påståendet: ”Situationer där det medvetet betalas anställda löner som underskrider kollektivavtalsnivån ska kriminaliseras och betalaren dömas för brott” Bild: Aula Reseach

På uppdrag av Servicefacket PAM har Aula Research Oy utrett hur riksdagsvalskandidater förhåller sig till en kriminalisering av för låga löner. Flesta kandidater stöder en kriminalisering.

”Situationer där det medvetet betalas anställda löner som underskrider kollektivavtalsnivån ska kriminaliseras och betalaren dömas för brott”, var ett påstående till vilket riksdagsvalskandidater bads ta ställning i en enkät. Av deltagarna var 82 procent antingen totalt eller delvis av samma åsikt.

Intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo på PAM anser resultaten av enkäten vara trösterika för anställda som kämpar med utkomstproblem på grund av för låga löner.

”Särskilt invandrare och unga hamnar oftare i situationer där deras anställningsvillkor medvetet dumpas. Deras okunskap eller rädsla exploateras alltför ofta. Samtidigt ökar risken att vi får två separata arbetsmarknader. På ena följs reglerna – på andra inte”, noterar Jaana Ylitalo.

Aula Research enkät besvarades av 378 kandidater från riksdagspartierna. Kandidater från Centern, Sannfinländarna och Samlingspartiet svarade flitigast. Kriminaliseringen hade mest understöd bland kandidater från Vänsterförbundet och SDP. Samlingspartister understödde frågan minst men en majoritet av dem (55 %) förhöll sig ändå positivt till en kriminalisering.

Enligt Jaana Ylitalo inger resultaten hopp om att politiska beslutsfattare är beredda att sätta stopp för exploateringen av människor och att frågan kan framskrida i kommande riksdagen oberoende av regeringskonstellationen. Hon påminner också om att förebyggande av medveten betalning av för låga löner förbättrar situationen för ordentliga arbetsgivare.

”Det är orimligt att oärliga arbetsgivare får konkurrensfördelar genom att dumpa löner, vilket skadar både anställda och ordentliga arbetsgivare som uppfyller sina lag- och avtalsenliga skyldigheter.”

Enkäten (på finska) finner du här.

 

Nyheter