Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Samarbetsförfarande - 20.05.2019 klo 15.00

Robotisering och automatisering hotar tjänstemannaarbeten på Kesko

Bild: Lehtikuva

Framstegen inom robotisering och automatisering kan resultera i att upp till 31 tjänstemän förlorar sitt arbete på Kesko efter två samarbetsförhandlingar. Huvudförtroendeman Petri Järvinen berättar att det tvistas om samarbetsförfarandet.

I onsdags inleddes redan tredje samarbetsförhandlingarna på Kesko i vår. Bakom alla tre ligger i praktiken samma orsak – tjänstemän ersätts med automatisering och robotisering.

Samarbetsförhandlingarna på servicecentret för handel i Haxböle i Vanda omfattar 31 tjänstemän och det har meddelats att högst sex får lov att gå.
I Tammerfors pågår samarbetsförhandlingar om ekonomi- och utvecklingspersonalen på Kesko SSC. Förhandlingarna inleddes i mitten av april och omfattar 200 anställda. Minskningsbehovet har sagts vara högst 25 anställda.

På servicecentret i Vanda robotiseras bland annat felutredningar. Fast samarbetsförhandlingarna på SSC i Tammerfors motiveras också med centralisering och färre skräddarsydda tjänster ligger bakom dem enligt Petri Järvinen att automatiska system tas i bruk.

”Förhandlingarna på Keskos IT-enhet avslutades redan tidigare den 2 april. Inom huvudstadsregionen sades upp 14 anställda”, berättar han.

Längre förhandlingar var bättre

Keskon pääluottamusmies Petri Järvinen. I onsdags inleddes förhandlingarna med en tvist om samarbetsförfarandet. Arbetstagarparten anser att inom samma koncern ska samarbetsförhandlingar som beror på samma orsak alltid pågå i sex veckor eftersom ekonomiska följderna är likartade.

”Vi undrar varför arbetsgivaren spjälkar upp förhandlingarna i mindre delar. Är målet att förhandla en kortare tid i Vanda – i två veckor i stället för sex”, undrar huvudförtroendeman Petri Järvinen.

Enligt honom är längre förhandlingar bättre därför att då hinner parterna mer ingående förhandla om alternativ till uppsägningar. Arbetsavtalslagen förutsätter både omplacering och utbildning. Kesko har sagt sig vara världens ansvarsfullaste företag inom handel. Enligt Petri Järvinen är det just ansvarsfullt att försöka finna nytt arbete för personalen inom samma storkoncern.

Fast anställda kan finna korta förhandlingar mindre nervpirrande påpekar Petri Järvinen att med tanke på de uppsagdas inkomster är förhandlingar i två veckor ett sämre alternativ.

”Du blir ju uppsagd fyra veckor tidigare och förlorar lönen för en månad”, noterar han.

Jurist Henry Vähtäri på PAM anser arbetsgivaren ha en underlig tolkning av förhandlingstiden.

”Det handlar om redan tredje samarbetsförhandlingarna på samma grunder inom en rätt så kort period. Enligt andan i samarbetslagen ska förhandlingar inte spjälkas upp i mindre delar för att få till stånd kortare förhandlingar”, ställer han fast.

Enligt lagstiftningen ska det förhandlas i två veckor om uppsägningarna rör färre än tio anställda och i sex veckor om de rör minst tio.

Folk ska utbildas i tid

Anställningschef Petteri Huovinen på Kesko bestrider att Kesko försökte spjälka upp förhandlingarna.

”Tammerfors och Vanda anser vi helt enkelt utgöra två skilda processer fast bakom bägge två ligger automatisering som ett element i våra utvecklingsplaner”, berättar han.

Enligt Petteri Huovinen är automatisering inte ett bärande tema på Kesko men naturligtvis utnyttjar arbetsgivare automatisering för att effektivisera arbetet.

”Hur mycket det handlar om ett hot och hur mycket om en möjlighet är fortfarande en öppen fråga. Själv lyfte jag fram att automatisering kan också skapa nya arbetstillfällen”, säger han.

Petri Järvinen som länge varit förtroendeman på Kesko har inte tidigare upplevt samarbetsförhandlingar där robotisering och ny teknologi i allmänhet hotar arbetstillfällen.

Han tror att ny teknologi kommer att minska antalet tjänstemän inom handel och det ska vi förbereda oss för i god tid:

”Vi ska utbilda folk för nya yrken redan nu och inte reagera först i det skede då deras antal ska minskas.”
Handelns tjänstemän omfattas av ett PAM-kollektivavtal.

 

Nyheter