Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetslöshetsskydd - 12.04.2021 klo 11.03

Så här ansöker du om inkomstrelaterad dagpenning om du permitteras eller blir arbetslös

Bild: Anna Autio

På grund av coronasituationen kommer många restauranganställda att fortsättningsvis påverkas av restaurangrestriktioner och eventuella nya restriktioner. I en ny livssituation som t.ex. vid permittering eller arbetslöshet är det viktigt att veta hur man ansöker om inkomstrelaterad dagpenning.

Vem är berättigad till dagpenning?
 

Servicebranschernas arbetslöshetskassa betalar åt de medlemmar som uppfyller kraven dagpenning under tiden för arbetslöheten. Du har rätt till inkomstrelaterad dagpenning om du är mellan 17 och 64 år (åt permitterad kan dagpenning utbetalas ända till 67 års ålder), arbetslös men arbetsförmögen, du uppfyller anställningsvillkoret som medlem och är registrerad som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning om du är arbetslös, permitterad, deltidsanställd eller jobbar vid sidan om som företagare. Deltidsanställda erhåller jämkad dagpenning.

Du måste vara medlem i arbetslöshetskassan i minst sex månader. Anställningsvillkoret är uppfyllt om du har arbetat i minst 26 veckor (sex månader) under de senaste två åren och fyra månaderna före arbetslösheten. Alla arbetsveckor som omfattar minst 18 timmar och som genomförts under medlemsperioden accepteras som en arbetsvecka. Den intjänade lönen måste vara i enlighet med kollektivavtalet.


Hur ansöker jag om dagpenning?

 

Ifall att du blir arbetslös eller permitterad, gör så här:

1. Anmäl dig vid närmaste arbets- och näringsbyrå (TE-byrån) som arbetssökande senast den första dagen för arbetslösheten. Du hittar alla kontor här.

2. Fyll i ansökningsblanketten. Den elektroniska ansökan kan du skicka in via kassans e-tjänst. Se instruktioner för att fylla i ansökan här. Ansökningsblanketter kan du få likså genom att skriva ut dem på sidan för blanketter och bilagor eller genom att kontakta kassans kundtjänst och begära att de skickas per post.

3. Skaffa nödvändiga bilagor till ansökan. Ytterligare instruktioner hittar du på denna webbsida och i ansökningsblanketten. Fråga arbetslöshetskassan om du är osäker angående nödvändiga bilagor.

4. Skicka ansökan till a-kassan. Skicka alltid pappersansökningar till denna adress: Servicebranschernas arbetslöshetskassa, PB93, 00531 HELSINGFORS.

Du hittar mer information om inkomstrelaterad dagpenning och självrisktider (på finska) på vår webbplats.


Hur stor är dagpenningen?
 

Den inkomstrelaterade dagpenningen betalas för högst 400 dagar och fem dagar i veckan. En självrisk på fem hela arbetsdagar tillkommer innan betalning. Den avdragsgilla perioden måste uppfyllas under åtta på varandra följande kalenderveckor. Den maximala betalningsperioden för inkomstrelaterad dagpenning är 300 dagar om du har en arbetshistorik på mindre än 3 år. Den längsta betalningsperioden är 500 dagar om du har uppfyllt anställningsvillkoret efter att du fyllt 58 år och har arbetat i fem år under de senaste 20 åren.

Den maximala betalningsperioden börjar om från början när du uppfyller anställningsvillkoret igen. Villkoret är uppfyllt igen efter att du har arbetat i två år och fyra månader i 26 veckor. Alla arbetsveckor på minst 18 timmar accepteras som en arbetsvecka. Beloppet för den inkomstrelaterade dagpenningen bestäms utifrån den skattepliktiga inkomst för de veckor som uppfyller anställningsvillkoret. Den inkomstrelaterade dagpenningen måste ansökas inom tre månader från den tidpunkt för vilken ansökan görs.

Bekanta dig med ofta ställda frågor och svar angående dagpenningen här (på finska).

 

Nyheter