Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

05.11.2021 klo 10.10

Så här förhandlar du fram ett bra arbetsavtal

PAM:s regionfunktionär Ismo Karstinen säger, att om arbetsgivaren har brist på arbetskraft, skulle man kunna tänka sig att arbetsgivaren är beredd att betala ut mer lön än vad som anges i kollektivavtalet. Bild: Tommi Kärkkäinen

Vad ska en anställd veta när han eller hon börjar i ett nytt jobb och ingår ett arbetsavtal? PAM:s regionfunktionär Ismo Karstinen ger några tips.

Gör ett skriftligt eller elektroniskt arbetsavtal

Ett arbetsavtal är ett avtal mellan en arbetsgivare och en anställd. Gör alltid ett avtal, antingen skriftligt eller elektroniskt så att det inte råder något tvivel om vad som har avtalats. Nöj dig inte med muntliga avtal.

Ta reda på om det finns en anledning till visstidsanställning

Ett arbetsavtal som gäller tills vidare är detsamma som ett fast jobb. Ett visstidsavtal är giltigt för en viss tid och kräver också ett giltigt skäl, till exempel ett vikariat. Arbetsgivaren kan ange som orsak att antalet kunder är instabilt eller oförutsägbart. Acceptera inte detta automatiskt om det idkats affärsverksamhet under en längre tid.

Kräv ett klart antal timmar

Om du inte får ett heltidsjobb, kom överens om ett visst antal timmar i ditt arbetsavtal, till exempel 20 eller 30 timmar i veckan. Arbetsgivaren måste då erbjuda dig minst dessa timmar. Det antal timmar som avtalas i avtalet är bindande för båda parterna. Om du accepterar ett s.k. nollkontrakt, kom ihåg att du inte behöver acceptera alla de timmar som din arbetsgivare erbjuder utan du kan tacka ja till de timmar du vill ha.

Kom överens om en tydlig arbetsplats

Försök få en tydlig arbetsplats (verksamhetsställe) inskriven i ditt arbetsavtal. Om det i arbetsavtalet står att arbetet omfattar alla arbetsgivarens verksamhetsställen, kan arbetsgivaren flytta dig till vilket verksamhetsställe som helst inom ditt yrke. Det kan vara knepigt om du inte äger en bil eller om bussen inte går. Även i detta fall gäller det att förhandla. Våga stå på dig.

Kom överens om lön

Även om ett kollektivavtal anger en minimilönenivå för din bransch, kan du komma överens om en bättre lön i ditt arbetsavtal. Om arbetsgivaren har brist på arbetskraft, skulle man kunna tänka sig att arbetsgivaren är beredd att betala ut mer lön än vad som anges i kollektivavtalet.

uutisen-teksti: Marja Ikkala

Nyheter