Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

PAM:s tjänster på sommaren
Telefonservicen på sommaren må-ti och to-fr kl. 10–14. Återuppringningstjänsten är stängd från 5-30.7.
PAM:s regionkontor kommer att vara stängda 5-30.7 förutom regionkontoret Helsingfors-Nyland, som håller öppet hela sommaren.

Samarbetsförhandlingar - 24.06.2020 klo 16.46

Samarbetsförhandlingar som berörde tusentals anställda vid Suomen Compass Group har avslutats

Bild: Compass Group, Selina Martola

Som ett resultat av samarbetsförhandlingarna kan Compass Group FS Finland Oy och Compass Group Finland Oy säga upp högst 315 personer totalt, ändra arbetsavtalet för 100 personer på deltid och permittera 2 941 personer tillfälligt eller på obestämd tid under år 2020.

Compass Group FS Finland Oy (tidigare Fazer Food Services) och Compass Group Finland Oy inledde samarbetsförhandlingar i maj, vilket enligt företaget berodde på förändringar i affärsmiljön till följd av coronapandemin. Förhandlingarna gällde restaurangpersonal, både anställda och chefer, i både Compass Group FS Finland Oy och Compass Group Finland Oy.

Som ett resultat av förhandlingarna kommer maximalt 300 personer att permitteras hos Compass Group FS Finland Oy, maximalt 50 personer kommer att göra deltidsarbete och 2 700 personer kommer att permitteras tillfälligt eller på obestämd tid under 2020.

När det gäller Compass Group Finland Oy kommer maximalt 15 anställda eller chefer att sägas upp, högst 50 anställda kommer att göra deltidsarbete och 241 personer kommer att permitteras tillfälligt eller på obestämd tid.

Totalt 3 441 personer omfattades av samarbetsförfarandet.

Timo Tiikkaja, den regionala förtroendemannen som deltog i förhandlingarna med Compass Group FS Finland Oy, betonar att arbetsgivaren åtog sig att överväga varje uppsägningsfall separat.

”Vi enades om att uppsägningar alltid kommer att användas först och främst och att uppsägning är en sista utväg. Varje uppsägning kommer att övervägas noggrant. Det är nu upp till våra förtroendemän att se till att detta löfte hålls, säger han.

För Tiikkaja var dessa samarbetsförhandlingar de mest intensiva under hans karriär som huvudförtroendeman. Enligt Tiikkaja var företagets önskan om att förbereda sig för det ”nya normala” särskilt svårt då ingen vet vad det betyder.

”Vi vädjade till arbetsgivaren om att detta år skulle gå med permitteringar än så länge tills vi ser hur situationen utvecklas. Om anställda i denna situation sägs upp, kommer de att falla rätt djupt. Traditionellt finns det många jobb i branschen, men just nu finns det knappt några jobb i branschen, fortsätter han.

Hösten visar om de anställda kommer att återvända till sina kontor och därmed bli kunder på personalrestauranger.

"Jag är verkligen ledsen och detta harmar. Jag förstår att denna corona-period oundvikligen har påverkat företagets resultat, men jag hoppas att de anställda inte kommer att behöva betala här", säger Tiikkaja.

 

Nyheter