Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 28.11.2017 klo 16.11

Selin från PAM: Offentliggörandet av lockouten kastar en skugga över kollektivavtalsförhandlingarna

Servicefacket PAMs styrelse sammanträdde idag i Helsingfors för att diskutera de pågående kollektivavtalsförhandlingarna och målen för dem. Den lockout som utlysts inom skid- och programtjänstebranschen är en väldigt ovanlig åtgärd, som gör att förhandlingsklimatet hårdnar betydligt.

PAM och arbetsgivarorganisationen MaRa möttes idag hos riksförlikningsmannen, för att arbetsgivaren avbröt de pågående kollektivavtalsförhandlingarna och offentliggjorde en lockout på 27 företag och verksamhetsställen från och med den 8 december.

– Vi och arbetsgivarorganisationen har olika syn på hur stort ansvar framgångsrika företag som gör bra vinst har för att uppmärksamma arbetstagarna genom exempelvis rimliga löneförhöjningar. Vi vill ha ett rättvist arbetsliv, som även syns i lönerna och som främjar servicebranschernas dragningskraft, säger PAMs ordförande Ann Selin.

Selin påpekar att det ingår i kollektivavtalsförhandlingsprocessen att ha olika synsätt. Hon anser dock att en utlysning av lockout precis i förbundsrundans inledningsskede visar på kortsiktighet från arbetsgivarnas sida och ger upphov till misstankar om att Finlands Näringsliv EK styr de branschspecifika förhandlingarna på ett kraftigt sätt.

– Vi hann inte föra några grundliga avtalsförhandlingar inom skid- och programtjänstebranschen, då arbetsgivaren redan fattade sina egna beslut och inledde kraftfulla arbetskonfliktsåtgärder. I den här situationen skulle det tvärtom ha varit ett bra tillfälle att bygga upp ett ömsesidigt förtroende genom samarbete, konstaterar Selin.

Selin påpekar att det har kastats en skugga över möjligheten att hitta en lösning inom skid- och programtjänstebranschen. Enligt henne kan situationen i värsta fall leda till att utvecklingsbehoven inom branschen får en mer undanskymd roll i och med att lönelösningen sätts i fokus. Det tror hon inte heller gagnar arbetsgivaren.

– Den arbetskonfliktsåtgärd som offentliggjorts nu kommer att påverka arbetsgivarna under en lång tid. Arbetsgivarna valde att diktera villkoren och ta till tvång och glömde att branschen har en unik betydelse för hela Finlands turistbranschen. Därför bör man utveckla den tillsammans med arbetstagarna, konstaterar Selin.

Arbetstagarna i servicebranscherna förtjänar en jämlik behandling som förhandlingspart i förbundsrundan. Selin understryker att en situation då man erbjuder PAM lösningar som man kommit överens om i andra förhandlingar inte är rättvis.

– PAM har förberett sig och fortsätter att förbereda sig inför kollektivavtalsförhandlingarna med det centrala målet att fokusera på att förbättra arbetsvillkoren för dem som arbetar inom servicebranscherna. Vi blandar inte in kollektivavtal eller lönelösningar som andra fackförbund har ingått i strävan efter detta mål, påminner Selin.

 

Nyheter