Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

31.05.2019 klo 09.00

Servicefacket PAM väljer ny förbundsordföranden nästa vecka

Servicefacket PAM håller sin förbundskongress i Helsingfors Mässcentrum 4–6 juni 2019. Kongressen väljer en ny ordförande, ordförandens personliga suppleant, styrelse och fullmäktige och beslutar om mål för förbundet. I mötet deltar 373 valda kongressdelegater. På plats är också inbjudna gäster från Finland och utlandet.

Servicefacket PAM:s förbundskongress går av stapeln nästa vecka i Helsingfors. Förbundskongressen, som är vald på basis av medlemsval, väljer en ny förbundsordförande för Ann Selin som lämnar ordförandeposten. Selin som berättade om sitt avsked för ett år sedan har förtjänstfullt verkat som förbundsordförande sedan år 2002. För närvarande har sex kandidater anmält intresse för att bli PAM:s nya ordförande. Alla kandidater presenteras i videointervjuer som finns på den här adressen.

Enligt PAM-stadgarna väljs en ordförande i samband med förbundskongressen vart fjärde år. Ordföranden är heltidsanställd. Centrala uppgifter för ordförande är till exempel att leda förbundsstyrelsen, som bland annat styr förbundets kollektivavtalsverksamhet samt övervaka att förbundet verkar för att förbättra den ekonomiska, sociala och rättsliga ställningen och livskvaliteten för löntagare, examensstuderande, blott självsysselsättande yrkesutövare och företagare samt arbetslösa inom servicebranscherna och de närstående branscherna.

För närvarande är ordförandekandidaterna Annika Rönni-Sällinen som leder avdelningen för arbetsvillkor på FFC, vice förtroendeman Jouni Tallgren, vice fackavdelningsordförande Ville Pussinen, förbundsaktive Jouni Suomalainen, fackavdelningsordförande Petri Pasanen och vice förtroendeman Tanja Aidanjuuri-Vestala.

Förutom ny ordförande väljer förbundskongressen även styrelseordförandens personliga suppleant. För detta uppdrag kandiderar Risto Kalliorinne, som redan tidigare skött uppdraget. Kalliorinne arbetar i detta nu som PAM:s organisationsdirektör och han vikarierar europaparlamentariker Merja Kyllönen i riksdagen fram till början av juni. PAM:s styrelseordförandes personliga suppleant deltar även i förbundets ledningsgrupp.

Utöver personval besluter förbundskongressen om förbundets nya målprogram. Förbundskongressen besluter med hjälp av målprogrammet om förbundets riktning för de följande fyra åren. Programmet innehåller målsättningar och intentioner som utgör grunden för förbundets strategi och därmed även för fullmäktige- och styrelsearbetet. Målprogrammet har bearbetats regionalt i fackavdelningarna under höstens gång och programmet finslipas under förbundskongressen. Det är möjligt att bekanta sig med förbundskongressens tidtabell och utkastet till målprogrammet här.

 

Nyheter