Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Asrbetslagsstiftning - 18.04.2018 klo 10.40

Skulle arbetstagarnas munnar täppas till om det blev lättare att säga upp dem?

Bild: Gettyimages

Regeringen planerar att göra det lättare för små företag att sparka anställda. ”Jag skulle inte ändra lagstiftningen i den riktningen att arbetsgivaren godtyckligt får säga upp folk genom att knäppa med fingrarna och ta in nästa person”, säger Mia Suominen på PAM.

Många på PAM funderar över om ändringen skulle innebära att man lättvindigt sparkar de anställda som framför åsikter ”om fel saker”. Regeringen tillkännagav under ramförhandlingarna förra veckan att man skulle göra det lättare för företag med mindre än 20 anställda att säga upp folk av personliga skäl.
Mia Suominen, avtalsexpert inom handeln på PAM, anser att oron är helt befogad. Anställda på småföretag måste vara mer på tårna om det blir lättare att säga upp dem och regeringen inte backar från sina planer.

Man har ännu inte kommit med något lagförslag och man vet inget om vad innehållet i det kan komma att vara. Enligt Suominen kommer man säkert inte att rucka på åsiktsfriheten, men om arbetsgivaren får större makt i övrigt att säga upp anställda kan rädslan för att få sparken göra arbetstagarna försiktigare. Många deltidsanställda inom servicebranscherna vaktar redan nu sina tungor av rädsla för att exempelvis förlora extratimmar.

”Vågar arbetstagarna ta upp missförhållanden på arbetet eller är de rädda för att det vänds emot dem?” beskriver Suominen.
”Jag skulle inte ändra lagstiftningen i den riktningen att arbetsgivaren godtyckligt får säga upp folk genom att knäppa med fingrarna och ta in nästa person”, säger Suominen.

Enligt den nuvarande arbetslagstiftningen är en åsikt inte en personlig grund till uppsägning som gör att en arbetstagare får sägas upp.
”Olovlig frånvaro, fortlöpande vårdslöshet, medvetet brott mot bestämmelserna och arbetsvägran”, anger Suominen som exempel på skäl till uppsägning av en anställd.

Sjukdom eller olycksfall kan leda till uppsägning om arbetstagarens arbetsförmåga är permanent nedsatt. Uppsägning kräver sakliga och vägande skäl och att man tar hänsyn till omständigheterna. Uppsägning föregås av en process med varningar.

"Är det rätt mot arbetstagarna att det är andra regler för att sparka folk på ett företag med 20 anställda än på ett konkurrerande företag med 19 anställda"

Det påstås att det är just den första och den andra personen man anställer som är en risk för småföretagare. Därför undrar Suominen varför regeringen har satt en gräns på 19 anställda. Det är ett orimligt stort antal. Gränsen är också artificiell med tanke på likabehandling av arbetstagare när det gäller uppsägning:
"Är det rätt mot arbetstagarna att det är andra regler för att sparka folk på ett företag med 20 anställda än på ett konkurrerande företag med 19 anställda? " frågar hon.

Istället för att överväga att sparka folk tycker hon att arbetsgivarna ska ta ansvar för att tala om för de anställda vad de har för förväntningar.
"Om arbetsgivaren inte är nöjd med en anställd, vet den anställda då vad som förväntas av hen och vilka mål företaget har?"
Prövotiden förlängdes till ett halvår från början av förra året, vilket redan var en utsträckt hand till företagarna, påminner Suominen. Även om man lyckades få prövotiden inom handeln, som är den bransch hon representerar, att förbli fyra månader precis som tidigare under förbundsrundan, precis som i flera andra av PAMs branscher.

Oppositionspartierna fördömde på tisdagen besluten om arbetslivet under ramförhandlingarna som orättvisa. Cirka 36 procent av PAMs medlemmar arbetar på företag med under 20 anställda.

Läs även nyheten om Friare uppsägning på småföretag skulle innebära en risk: Redan många tvisteärenden sedan tidigare.

 

 

Nyheter