Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 vardagar kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 vardagar kl. 10-14

Inkomst - 03.06.2020 klo 14.20

Skyddsdelen för dagpenningen höjs och tidsgränsen för rörlighetsbidraget sänks

Tidsgränsen för rörlighetsbidraget som betalas ut på basis av tiden som går åt för att pendla mellan hemmet och arbetet är nu två timmar i stället för tre timmar som tidigare. Foto: Gettyimage

Riksdagen antog i går ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Syftet är att stöda mottagande av arbete och stödmottagarnas ekonomiska situation.

Skyddsdelen för den jämkade dagpenningen höjs från nuvarande 300 euro till 500 euro i månaden eller från 279 euro till 465 euro under fyra (4) kalenderveckor. Skyddsdelen är ett penningbelopp som du kan förtjäna utan att det påverkar din inkomstrelaterade dagpenning. I praktiken innebär detta att en mottagare av inkomstrelaterad dagpenning kan tjäna 500 euro, till exempel genom att jobba deltid eller ta emot kortjobb utan att lönen påverkar dagpenningen. Den lön som överskrider 500 euro minskar dagpenningen med 50 cent per en euro.

Den nya skyddsdelen kommer att tillämpas på ansökningsperioder som börjar fr.o.m. den 1 juni 2020. Förändringen är i kraft till den 1 november 2020 då man igen återgår till en skyddsdel på 300 euro.

Den andra förändringen handlar om rörlighetsbidrag. Bidraget kan beviljas till en arbetslös person som tar emot ett jobb som finns långt hemifrån. I framtiden kan man beviljas rörlighetsbidrag om resan till och från jobbet tar två (2) timmar. Förändringen gäller heltidsarbete och det tidigare kravet var tre (3) timmar.

Kravet på två timmars pendling gäller anställningsförhållanden som inleds efter att lagen trätt ikraft och före den 1 november 2020.

 

Nyheter