Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

22.09.2020 klo 17.08

Små klädmärken överträffade större i ansvarsjämförelsen

Konsumenten är intresserad av miljö- oh klimatfrågor och mänskliga rättigheter i samband med produktion av kläder. Bild: Getty Images

Särskilt små finska klädmärken har förbättrat sin ansvarsfullhet. Många företag har lagt till detaljerade uppgifter om sitt ansvarsarbete på sina webbplatser.

Miljö, klimat och mänskliga rättigheter. I rapporten som publiceras i dag berättar man om hur finländska klädföretag tar hänsyn till dessa frågor och hur de kommunicerar sitt ansvar. Rapporten Rank a Brand publicerades nu för andra gången, när den första publicerades i april 2019. Bakgrundsaktör är Eettisen kaupan puolesta rf, Eetti.

Så många som fyra finska klädmärken steg nu till den bästa A-kategorin: FRENN, Globe Hope, PaaPii och Papu. Ett år tidigare nådde inget av de undersökta varumärkena den bästa kategorin.

Ansvarsförloppet visas också av att 11 företag nu nådde den näst bästa B-kategorin, medan bara ett företag nådde kategorin år 2019.

"Resultaten har förbättrats, särskilt i små företag", säger Mari Taivainen, PAM: s expert på internationella frågor.

Å andra sidan anger rapportten att företag som har den största omsättningen inte förbättrat sina resultat väsentligt. De stora aktörerna Luhta, Kesko och S-gruppen rapporterar att de arbetar för ansvarsfull klädtillverkning på lång sikt, men det borde finnas mer konkret information om åtgärderna. Företag stannar därmed i de två lägsta kategorierna bland fem kategorier.

Enligt Taivainen ser jämförelsen Rank a brand ha fått fart på företagsansvarsarbetet:

"Frågor relaterade till förverkligandet av mänskliga rättigheter rapporteras mer öppet, till exempel på företagens webbplatser."

”Det finns fortfarande mycket arbete att göra kring ansvarsarbete, och företag har mer att göra, men varje ansvarshandling är ett steg i rätt riktning. "

De företag som har de bästa poängen förenas av det faktum att produkterna endast tillverkas i Finland och / eller i länder med låg risk för brott mot mänskliga rättigheter och har en stark miljölagstiftning och -kontroll.

Enligt rapporten bör särskilt de som producerar kläder i högriskländer utveckla transparenta konkreta åtgärder för att bland annat förbättra arbetsförhållandena och främja en skälig lönenivå.

 

Nyheter