Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Sommarjobb - 23.05.2022 klo 13.17

Sommarjobb inom servicebranschen? – Dessa 5 saker bör alla sommarjobbare känna till

När du sätter dig in i de grundläggande sakerna om sommarjobb, kan du tryggt börja på ditt nya jobb och undvika många problemsituationer.

Lyckades du få ett sommarjobb? Grattis!

Innan du sätter igång, bekanta dig med våra tips för sommarjobbare nedan. Med hjälp av dem säkerställer du att dina rättigheter i arbetslivet tillgodoses i ditt sommarjobb.

1. Gör alltid ett skriftligt arbetsavtal

Ett arbetsavtal skyddar dig från många bekymmer. Innan du börjar på din nya sommararbetsplats lönar det sig att göra ett skriftligt arbetsavtal. Arbetsavtalet ska innehålla åtminstone lön, arbetstid, arbetsuppgifter, anställningsförhållandets längd, dvs. start- och slutdatum, uppsägningstid och det kollektivavtal som ska tillämpas.

Se till att minimiarbetstiden, dvs. hur många timmar du minst ska arbeta per vecka, finns antecknad i arbetsavtalet. Så kallade nollavtal och avtal där den anställda kallas in vid behov kan orsaka tråkiga överraskningar för en sommaranställd, för de garanterar inte en enda arbetstimme eller ett enda arbetsskift. Då kan det också hända att man inte alls får de inkomster man förväntat sig eller att de blir mindre än väntat. Till exempel inom handeln förbjuder kollektivavtalet helt nollavtal.

Du måste inte underteckna arbetsavtalet genast, utan du kan be arbetsgivaren om tid att bekanta dig med avtalet. Du kan också bekanta dig med arbetsavtalet i lugn och ro tillsammans med någon närstående och lämna in avtalet undertecknat till arbetsgivaren senare.

Kontrollera också att lönen som betalas för ditt arbete är rättvis. Hur mycket du ska få betalt för arbete inom servicesektorn finns avtalat i de branschspecifika kollektivavtalen. Till exempel fastställs minimilönen för en försäljare i kollektivavtalet för handeln och minimilönen för en servitör i kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidsbranschen. Med ett arbetsavtal kan man inte avtala om sämre arbetsvillkor, till exempel lägre lön än vad som avtalats i branschens kollektivavtal.

Läs mer om arbetsavtal


2. En visstidsanställning förpliktar båda parterna

Sommaranställningar är ofta tidsbundna. En visstidsanställning förpliktar såväl arbetsgivarna som arbetstagarna. Det är bra att notera att du kan säga upp ett tidsbundet anställningsförhållande innan det löper ut endast om du avtalar om detta separat med arbetsgivaren.

Det kan också förekomma prövotid vid tidsbundna sommarjobb, om man kommit överens om det i arbetsavtalet. Syftet med prövotiden är att ta reda på om arbetsavtalet motsvarar förväntningarna från båda sidorna. Prövotidens längd har ofta avtalats i kollektivavtalet. Den kan vara högst hälften av anställningsförhållandets längd, men dock inte längre än sex månader.

Inom ramarna för prövotiden kan arbetstagaren eller arbetsgivaren avsluta anställningsförhållandet. Om arbetsgivaren vill häva avtalet under prövotiden måste det dock alltid finnas en saklig orsak till detta. Om prövotiden inte nämns i arbetsavtalet innebär det att det inte finns någon sådan i anställningsförhållandet.


3. Sommaranställda har rätt till introduktion i arbetet

När du börjar på ditt sommarjobb har du enligt arbetarskyddslagen rätt att få introduktion i arbetet, dvs. handledning i arbetsuppgifterna och reglerna på arbetsplatsen. Under introduktionen får du lära dig arbetsuppgifterna, hur man använder arbetsredskapen rätt och på ett säkert sätt, samt information om praxisen på arbetsplatsen. Alla sommaranställda har rätt till introduktion, oberoende av vilken bransch du ska arbeta inom.

Alltid när du undrar över något under introduktionen ska du fråga om saken. Ta också reda på arbetsplatsens praxis gällande raster om de inte har förklarats för dig.

Om du inte får någon introduktion ska du utan dröjsmål ta upp saken med chefen eller arbetsplatsens förtroendeperson, dvs. den arbetarskyddsfullmäktige, eller med förtroendemannen.


4. För bok över de utförda arbetstimmarna och spara arbetsskiftsförteckningarna

I arbetsskiftslistan eller -förteckningen antecknas de arbetsskift som anvisats åt dig. Arbetstagaren ska få en skriftlig arbetsskiftsförteckning på förhand, till exempel inom handeln senast två veckor före början på den period som anges i förteckningen och inom turism- och restaurangbranschen en vecka på förhand. Spara alla arbetsskiftslistor som du fått.

Genast då sommararbetet börjar lönar det sig också att börja föra bok över de utförda arbetstimmarna. Skriv på ett papper, i ett häfte eller elektroniskt upp datumen samt tidpunkterna då arbetsskiftet börjat och slutat. Då du har skrivit upp alla timmar du arbetat kan du kontrollera i din lönespecifikation att din lön och de eventuella tillägg du har rätt till har betalats ut rätt.

Här kan du ladda ner en färdig blankett för uppföljning av arbetstiden (på finska)

Varje år får PAM kännedom om många situationer där sommarjobbare har fått för lite betalt. Därför är det viktigt att föra bok över arbetstimmarna och jämföra uppgifterna med lönespecifikationen.


5. Var uppmärksam på din aktivitet i sociala medier

Efter att du fått ett jobb och under anställningsförhållandet lönar det sig att vara uppmärksam på din aktivitet i sociala medier. Även om de anställda har yttrandefrihet, innebär det även att man har ett ansvar för det man säger. Till exempel får konfidentiell information som rör arbetsgivarens verksamhet inte föras vidare. Om du misstänker att arbetsgivaren agerar olagligt eller annars fel, lönar det sig att tala om saken med förtroendemannen på arbetsplatsen.

Läs mer: När ett skämt blir en sensationsnyhet på sociala medier – vad kan man berätta om det som sker på arbetsplatsen?

 

Bekanta dig också med kom-ihåg-listan för sommarjobb, där du hittar viktig information om frågor i anslutning till anställningsförhållande och arbetsliv.

Det lönar sig för sommarjobbaren att gå med i PAM

Ska du börja sommarjobba till exempel i en affär, en restaurang, en kiosk, en snabbmatsrestaurang, en nöjespark eller inom fastighetsservice? Visste du att Servicefacket PAM också värnar om de sommaranställdas rättigheter och ser till att kollektivavtalen följs på arbetsplatsen?

Vi anser att alla ska ha rättvisa arbetsvillkor och arbetsförhållanden. Vi ger råd och stöder dig i frågor som gäller ditt anställningsförhållande och arbetslivet. Som vår medlem vet du vilka rättigheter du har i arbetslivet.

Medlemskap i ett fackförbund är ett bra skydd också för alla sommarjobbare. Därför lönar det sig att bli medlem genast när du börjar jobba. Medlemskap i facket hjälper också då man ska lösa problem som förekommer i sommarjobbarens anställningsförhållande.

Läs mer och anslut dig till PAM redan idag 

 

Nyheter