Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag- fredag klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Lön - 12.01.2018 klo 13.10

Städarens lön räcker inte till hyran – sämst är situationen i huvudstadsregionen

PAM jämförde områdesvis hyreskostnadernas andel av genomsnittliga bruttoinkomster räknat för en regelbundna abetstid år 2015. Graf: Berry Creative

Nästan hälften av en städares bruttolön går till att betala hyran i huvudstadsregionen. Det framgår av en jämförelse som PAM gjort. Även om det råder brist på städare i huvudstadsregionen, där boendet är dyrt, tjänar de mindre här i genomsnitt än i övriga Finland.

Av bruttolönen för ordinarie arbetstid för en städare som bor i huvudstadsregionen som arbetar som heltidsanställd går nästan hälften (44,5 procent) till boendet. I Finland som helhet slukar boendekostnaderna för representanter för samma yrkesgrupp 33,7 procent av lönen.

PAM gjorde en regional jämförelse av bruttolöner inom privata servicebranscher och andelen av lönen som går till en tvårumslägenhet på 50 kvadratmeter. *)

Det råder brist på städare i huvudstadsregionen, och hyrorna är i topp. Det är också förvånande att städarna trots detta enligt PAMs jämförelse tjänar mindre i huvudstadsregionen än i landet i genomsnitt. En städares bruttolön i huvudstadsregionen är 1 859 euro, medan snittlönen i landet är 1 874 euro.

Nästan hälften av städarna i huvudstadsregionen har invandrarbakgrund, enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik. Det är en högre andel än på andra håll. Man kan också fråga sig om personer med utländsk bakgrund har sämre möjligheter att påverka sin löneutveckling.

De regionala löneskillnaderna i de privata servicebranscherna kan även förklaras med bland annat lönesystemen, individuella lönedelar, personalomsättning och eventuella upphandlingar.

En servitör tjänar i huvudstadsregionen 2 270 euro brutto, det vill säga något mer än i landet i genomsnitt. I huvudstadsregionen går 36,4 procent av bruttolönen till hyran, medan snittet i övriga landet är 28,1 procent.

En säljare i huvudstadsregionen tjänar mer än sina kolleger i genomsnitt. Den 181 euro högre bruttolönen för heltidsanställda säljare här än i övriga landet kan delvis förklaras med att de har en egen lönetabell i kollektivavtalet för branschen. Den andel av lönen som går till hyran bland heltidsanställda säljare i huvudstadsregionen är 30,9 procent, och bland säljare i hela landet 25,3 procent.

För att få det bästa förhållandet mellan hyreskostnader och boendekostnader bör städare, servitörer och säljare flytta till Satakunta. I Satakunta är snitthyran 476 euro, och lönerna är inte lägre. Där står en städares hyresutgifter för 24,8 procent, en servitörs hyresutgifter för 21,6 procent och en säljares hyresutgifter för 19,7 procent av bruttolönen.

PAMs socialpolitiska expert Mari Kettunen tycker att bristen på billiga bostäder i huvudstadsregionen och storstäderna är ett allvarligt problem. Lönen är för låg i förhållande till boendekostnaderna.

”Höga hyresnivåer och bristen på bostäder till rimliga hyror gör att många med låga inkomster får svårt att försörja sig och sätter dem i en sårbar ställning”, säger Kettunen.

PAM frågade människor i arbetsför ålder om deras åsikter om boendekostnadernas inverkan. 81 procent av personerna i arbetsför ålder anser att skillnaderna i boendekostnader mellan olika regioner förhindrar arbetskraftens rörlighet inom landet (TNS Kantar).

Hyreskostnadernas storlek kan också delvis förklara varför antalet personer som får allmänt bostadsbidrag har ökat kraftigt sedan 2008. I slutet av 2015 fick sammanlagt cirka 246 400 hushåll, varav en femtedel var i arbete**) allmänt bostadsbidrag.

Enligt Kettunen vittnar det om att lönen inte räcker till för att försörja sig.
”Rätten till en bostad är en av de grundläggande rättigheterna. Man bör främja tillgången till billiga bostäder i huvudstadsregionen och tillväxtcenter där även många verksamma inom servicebranscherna koncentreras.”


En granskning av lönen och hyran säger inte hela sanningen


*) PAM begärde in löne- och hyresuppgifter från Statistikcentralen. Lönerna är genomsnittliga bruttoinkomster under 2015 för dem som arbetar som heltidsanställda med ordinarie arbetstid. Exempelvis tillägg eller övertidsersättningar ingår inte. Jämförelsen av bruttolönen ger en förskönad bild, då boendekostnaderna holkar ur en ännu större del av den nettolön som blir kvar i handen efter skatt. Dessutom har man tittat på lön för heltidsanställda, medan många i servicebranscherna i verkligheten arbetar deltid. Eventuella bostadsbidrag har inte tagits med i beräkningen. Hyresuppgifterna gäller lägenheter på 50 kvadratmeter.

**) Hushåll som är i arbete statistikförs när över hälften av hushållets inkomster utgörs av löne- eller företagsinkomster.Rättelse 12/1/2018 kl. 14.44: Bruttolönen för servitörer för hela landet rättad.

uutisen-teksti: Marja Ikkala

Nyheter