Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetslagstiftning - 09.04.2019 klo 15.40

Starkt stöd från riksdagsvalskandidater till arbetsgivarpresumtion

Tre av fyra riksdagsvalskandidater stöder tanken att arbetsavtalslagen ska kompletteras med en arbetsgivarpresumtion som klarlägger ställningen för cykelbud och andra som arbetar via plattformar.

”Arbetsavtalslagen ska kompletteras med en arbetsgivarpresumtion för anställningar som uppfyller kännetecknen för ett anställningsförhållande” var ett påstående till vilket riksdagsvalskandidater bads ta ställning i en enkät av Aula Research Oy. Av deltagarna var 75 procent antingen totalt eller delvis av samma åsikt.

En arbetsgivarpresumtion innebär att om kännetecknen för ett anställningsförhållande uppfylls ska plattformsarbetare primärt anses vara anställda. För tillfället erkänner inte plattformar att deras arbetare var anställda. En majoritet av kandidaterna stöder tanken att till arbetsavtalslagen ska läggas en arbetsgivarpresumtion för sådana anställningar som uppfyller kännetecknen för ett anställningsförhållande.

Ordföranden för PAM Ann Selin anser enkätresultatet vara viktigt med tanke på plattformsarbetare.

”Arbete som utförs eller förmedlas via plattformar kan erbjuda flexibla sysselsättningsmöjligheter men också resultera i otrygghet då det handlar om arbetsrättsliga ställningen för dem som gör arbetet. Det är viktigt att alla garanteras social- och arbetarskydd, anständiga anställningsvillkor och rätt till intressebevakning. Därför måste lagstiftningen preciseras och utvecklas så att den beaktar också nya arbetsformer”, noterar Ann Selin.

På uppdrag av Servicefacket PAM utredde Aula Research riksdagsvalskandidaters inställning till att arbetsavtalslagen kompletteras med en arbetsgivarpresumtion. Kandidater från Vänsterförbundet, SDP och De Gröna stödde tanken mest medan kandidater från Samlingspartiet och SFP var minst entusiastiska. Ändå förhöll sig också en majoritet av dem (55 %) positivt till en arbetsgivarpresumtion.

Enligt Ann Selin sänder enkäten en klar signal om att i framtiden är politiska beslutsfattare beredda att utveckla lagstiftningen så att vi får regler för nya sätt att arbeta.

”Utvecklas lagstiftningen inte i takt med plattformsekonomin hotas vissa anställda att hamna utanför anständiga anställningsvillkor”, fortsätter hon.
Aula Research enkät besvarades av 378 kandidater från riksdagspartierna. Kandidater från Centern, Sannfinländarna och Samlingspartiet svarade flitigast.

Kandidater i Vasa valkrets förhöll sig särskilt positiva till en arbetsgivarpresumtion – 91 procent var antingen totalt eller delvis av samma åsikt medan övriga 9 procent inte tog ställning till tanken.

Enkäten finner du här (på finska).

 

Nyheter