Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Samarbetsförhandlingar - 11.10.2021 klo 15.50

Stockmann inleder samarbetsförhandlingar

Samarbetsförhandlingarna omfattar ca 210 tjänster i Finland, och det uppskattade minskningsbehovet är högst 60 tjänster. Förhandlingarna gäller inte försäljare och lagerarbetare.

Samarbetsförhandlingarna inleds den 15 oktober. Bakgrunden är en verksamhetsmodell som gäller hela personalen inom Stockmann-divisionen och som sträcker sig utöver Finland även till Estland och Lettland.

I Finland omfattar samarbetsförhandlingarna ca 210 tjänster, och det uppskattade minskningsbehovet är högst 60 tjänster. Av organisationens nuvarande uppgifter upphör ca 105 tjänster och ca 45 nya tjänster planeras. 

"De samarbetsförhandlingar som nu inleds gäller uttryckligen den inhemska verksamheten. När det är fråga om eventuella personalminskningar är det alltid ett hårt slag för arbetstagarna”, kommenterar Petri Leskelä, huvudförtroendeman på Stockmann.

Enligt honom omfattas ingen försäljare och lagerarbetare av de samarbetsförhandlingar som inleds på fredagen. Genomförandet av de åtgärder som gäller samarbetsförhandlingarna inleds vid första kvartalet 2022.

”Det är en lång process som framskrider stegvis”, berättar Leskelä.

Enligt Stockmanns pressmeddelande förväntas de planerade åtgärderna leda till årliga kostnadsinbesparingar om närapå ca 4 miljoner euro, med inverkan stegvis från och med det andra halvåret 2022.

För närvarande sysselsätter Stockmann-divisionen sammanlagt 1 735 personer, av vilka 1 120 är verksamma i Finland, 366 i Estland och 249 i Lettland. Hela Stockmann-koncernen sysselsätter 5 927 personer i 19 länder.

Varuhuskedjan Stockmann förde senast i februari omfattande samarbetsförhandlingar om permitteringar.

 

 

Nyheter