Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Työehtosopimusneuvottelut - 24.11.2020 klo 16.39

Stora frågor fortfarande olösta i Avecras avtalsförhandlingar

PAM:s styrelse diskuterades tisdag 24.11.åtgärder för att främja läget avtalsförhandlingarna för Avecras tågpersonal. Foto: Gettyimages

Kollektivavtalsförhandlingar mellan PAM och MaRa rf om Avecra Oy:s företagsspecifika arbetsvillkor har inte gått som önskat under hösten. PAM:s styrelsen anser att situationen är olycklig.

 

”I förhandlingar har vi inte kunnat nå en överenskommelse med MaRa rf, som representerar arbetsgivaren, om löneökningsnivån. Dessutom har nyckelfrågorna i avtalsförhandlingarna blivit de så kallade paustimmarna under skiftet och hur bestämmelserna i kollektivavtalet förnyas, säger kontraktsexpert Sirpa Moilanen.

Moilanen säger att förhandlingarna inte har avbrutits, men att inga äkta förhandlingar har ägt rum mellan parterna sedan slutet av oktober. Kollektivavtalet upphörde att gälla den 30 september 2020. Det betyder att industrin nu befinner sig i ett avtalslöst tillstång. Cirka 300 tågtjänsteanställda och -arbetsledare arbetar enligt det företagsspecifika kollektivavtalet.

PAM:s styrelse diskuterades tisdag 24.11 om åtgärder för att främja avtalsförhandlingarna. Vid behov är PAM också redo för arbetskonflikt.

”Styrelsen för PAM ser situationen som tråkig. Vi förstår att coronapandemin har haft en betydande inverkan påäven  tågservicepersonalens arbete. Vi på PAM arbetar dock tillsammans för att nå en lösning angående kollektivavtalet. Det skulle stabilisera den situation som vi anser vara viktig, kommenterade ordförande Annika Rönni-Sällinen.

 

Nyheter