Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Stridsåtgärd - 29.11.2019 klo 15.30

Stridsåtgärd bland anställda på Veikkaus resulterade i böter för förbundet och avdelningen – ”En hel yrkesgrupp försvann från Finland”

Arbetstagaren vid rulettbordet i januari i Brunnshuset i Helsingfors. Veikkaus meddelade då om samarbtsförhandlingarna som omfattade 1300 arbetstagare. Bild: Lehtikuva, Jussi Nukari

Veikkaus beslut att upphöra med casinospel på restauranger fick anställda att ilskna till. ”Det lönar sig inte att onödigt testa hur långt nerverna håller bland anställda”, säger Arto Halonen, ordförande för fackavdelningen.

Ibland kokar det över i arbetslivet. Detta skedde bland croupierer och andra anställda på Veikkaus i början av året efter att arbetsgivaren meddelat bland annat att Veikkaus totalt upphör med casinospel på restauranger. Att upphöra med lönsamma casinospelbord på restauranger och andra ställen tillsammans med andra planer hotade hundratals arbetstillfällen. Arbetstagarna gav uttryck för sin ilska med en åsiktsyttring på ett knappt dygn i mars. I åsiktsyttringen deltog 331 anställda.

Servicearbetsgivarna Palta ansåg denna strejk ha varit olaglig och hänsköt frågan till arbetsdomstolen som gav din dom i tisdags. PAM och fackavdelningen Kasinopelinhoitajat ry ansågs ha brutit mot fredsplikten och därmed dömdes de till böter. Enligt motiveringarna hade PAM stött stridsåtgärden då förbundet berättat om utmarschen på sina webbsidor ett par timmar i förväg.

Enligt arbetsdomstolen har arbetsgivare rätt att leda och fördela arbetet och säga upp anställda. Stridsåtgärden riktade sig mot denna kollektivavtalsbestämmelse om arbetsledningsrätten.

Enligt jurist Henry Vähtäri på PAM var domen förväntad. Kollektivavtalet för Veikkaus var ju i kraft då allt skedde.

”För stridsåtgärder som vidtas då kollektivavtalet är i kraft dömer arbetsdomstolen praktiskt taget alltid strejkböter ifall arbetsgivarförbundet kräver detta”, säger Henry Vähtäri.

Enligt domen måste fackavdelningen betala Palta strejkböter på 2 500 euro för att avdelningen brutit mot arbetsfredsplikten. PAM dömdes åter att betala arbetsgivarförbundet 4 000 euro med samma motivering. Ytterligare måste de solidariskt ersätta 3 600 euro av arbetsgivarförbundets rättegångskostnader.

Det är inte möjligt att besvära sig över domen.

Ordföranden för Kasinopelinhoitajat ry Arto Halonen är fortfarande arg och bedrövad över att Veikkaus beslutat upphöra med finansiellt lönsamma restaurangspelen. Eftersom Veikkaus har monopol kan inte heller något annat företag ha casinoverksamhet med roulett- och kortspelsbord på restauranger.

”En hel yrkesgrupp försvann från Finland – croupiererna på restauranger”, utbrister Arto Halonen.

”Runt 350 anställda fick lov att gå”, berättar han om utfallet av samarbetsförhandlingarna.

Arto Halonen poängterar att yrkesavdelningen inte utlyste en olaglig strejk. Däremot fattade avdelningen ett beslut som skyddade de anställda som tågade ut, det vill säga avdelningen noterade att den inte kan garantera arbetsfreden. Avdelningen beviljade också så kallade aktivpengar till att delta i åsiktsyttringen.

Åsiktsyttringen fick draghjälp av den strejk bland tjänstemännen på Veikkaus som fackförbundet PRO utlyst.

Resultatet var därmed en förlust men enligt ordföranden för fackavdelningen blir måttet ibland rågat:

”Det lönar sig inte att onödigt testa hur långt nerverna håller bland anställda”, säger Arto Halonen.

Laglig strejk

• När ett kollektivavtal inte är i kraft och det råder avtalslöst tillstånd är strejk ett lagligt sätt att sätta fart på kollektivavtalsförhandlingar eller driva andra frågor.

• När ett kollektivavtal är i kraft kan det med strejk lagligen tas ställning till någon fråga som klart står utanför kollektivavtalet. Exempel på detta är sympati- och politiska strejker. Med sympatistrejker stöds stridsåtgärder hos någon annan yrkesgrupp. Målet för politiska strejker är åter att påverka någon samhällsfråga.

 

Nyheter