Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Utbildning - 12.11.2021 klo 09.01

Studiepoäng för fackliga studier - förbundets utbildning genomgår stor förändring år 2022

Utbildningschef Merja Westman tror att kvaliteten och inverkan av förbundets kurser kommer att bli ännu bättre i och med förnyelsen.

PAM:s kurser kan ge studiepoäng från och med nästa år och på så sätt ge officiell studieprestation för kunnande. Det kan utnyttjas då man söker jobb och i yrkesutbildning.estaan.

PAMs utbildningschef Merja Westman tycker reformen är en betydande förbättring för medlemmarna. Hon beskriver hur studieprestationen kan främja karriär- eller studieplaner eller löneförhandlingar. Den kompetens man fått kan betonas till exempel i ens CV när man söker jobb.

”I CV:n kan man ha till exempel information om kurser i finska man gått eller kunnande om lagstiftning”, målar Westman upp.

Bara om man så önskar

Studiepoängen för förbundets kurser registreras i Utbildningsstyrelsens informationsresurs Koski. Studieprestationer i Koski gör kunnandet officiellt och jämförbart.

”Studieprestationer sparas bara om studeranden själv ber om det. Var och en får själv på adressen Opintopolku.fi bestämma till vem information överlåts”, klargör Westman.

Man kan få studieprestationer registrerade bara för sådana kurser som fyller utbildningsstyrelsens kriterier. Det innebär betydande förändringar i planeringen, förverkligandet och utvärderingen av förbundets kurser.

”Även om målinriktningen i studierna ökar, så är inte nummerbetyg från skolvärlden på kommande”, konstaterar Westman.

Bakgrunden till förnyelsen är en lagförändring som gör att man kan få officiella studiepoäng även för utbildning inom den fria bildningen. PAM:s fackliga utbildning ordnas tillsammans med TSL-opintokeskus, som är en studiecentral inom det fria bildningsarbetet. Fackförbundet i sig kan inte registrera studier, utan det krävs en läroanstalt eller studiecentral.

Man kan få studiepoäng för förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges grundkurser genast från början av 2022. Westmans mål är att så många som möjligt av förbundets kurser skulle ge studieprestation före slutet av år 2022.

 

PAM-medlem som gått förtroendemannakursen kommenterar:

Marko Ståhlin mielestä on hienoa, että jatkossa luottamusmieskursseista voi halutessaan saada opintopisteitä. Kuva: Eeva Anundi

Bra att förtroendemannen kan påvisa sitt kunnande

”Jag deltog i grundkursen för förtroendemän i oktober. Även om den kursen inte ännu gav studiepoäng, så är jag glad för kommande kursdeltagare som får den chansen. Nuförtiden måste man ju ha papper på allt. Förtroendemannakursen ger såklart mycket kunskap, men om man ännu får det svart på vitt, så är det desto bättre. Det är fint om man dessutom kan utnyttja studiepoängen på nåt sätt i yrkesstudier.”

Marko Ståhl

Huvudförtroendeman, arbetarskyddsfullmäktig och projektansvarig på Muutosryhmä Oy.

uutisen-teksti: Hildur Boldt

Nyheter