Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Pension - 01.06.2018 klo 17.19

SUNs ställningstagande: Vi ger vårt fulla stöd till våra strejkkamrater i Norge

Strejk pågår inom finansisektorn i Norge.

Service- och tjänstebranschens Union i Norden, SUN, ger sitt fulla stöd till arbetstagarnas fackförbund LO Finans i strejken mot Finans Norge.

Medlingen av arbetskonflikten mellan LO och Finans Norge har inte lett något vart. Därför inleddes strejken för 1 200 arbetstagares del inom finansbranschen torsdag 31.5.2018. 

SUNs ställningstagande lyder så här:

"Vi stöder våra strejkande kamrater i sina krav att få rätt till att göra kollektivavtal i enlighet med arbetslivets regler. Det, att de inte får denna rättighet, ser vi som en begränsning till organiseringsfriheten. Vi stöder även arbetstagarnas fackförbund LO Finans krav att bevara förtidspensionsdelen, vilken kompenserar den beräknade livslängden och som skulle minska pensionen för dem som inte kan stanna kvar i arbetslivet. Detta har vissa arbetstagare fått i alla övriga kollektivavtalsuppgörelser inom den privata sektorn i Norge.

Bästa vänner! Vi står vid er sida och ger er vårt fulla stöd. Stå på er!"

Läs mer om strejken här.

uutisen-teksti: Marie Sandberg-Chibani

Nyheter