Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Förtroendeman - 17.09.2019 klo 11.32

Taina Kainulainen försvarar handelsanställda: "Uppdatera kompetensen"

Taina Kainulainen började arbeta inom handel för 25 år sedan då hon sommarjobbade på Seppälä Prisma i Jyväskylä som var på samma tomt som hennes nuvarande arbetsplats. Foto: Anna-Kaisa Hämäläinen

Huvudförtroendeman Taina Kainulainen på andelshandel Keskimaa hoppas att alla anställda får lika möjligheter att hänga med i utvecklingen.

Taina nämnde fyra aktuella frågor som dykt upp under hennes uppdrag.

Utkomst. Flesta kontakter handlar om utkomst och relaterade ofrivilliga deltidsarbetet. Fast anställda önskar sig fler timmar erbjuds de inte arbete på heltid. Det känns inte klokt att människor måste skrapa ihop sin utkomst från annat håll än arbete.

Mångsidig kompetens. Av handelsanställda krävs många färdigheter. Förutom att du ska sköta kassan ska du till exempel känna till Veikkaus spel och bankfrågor samt kunna använda olika beställnings- och arbetsskiftssystem. Fast digitaliseringen sprider sig ska vi erbjuda personlig kundservice också i framtiden.

Utbildning. Jag anser det vara ytterst viktigt att anställdas kunskaper och färdigheter uppdateras. Vi ska särskilt fästa uppmärksamhet vid kompetensen bland äldre anställda så att de kan hänga med i utvecklingen inom branschen.

Hjälp. Förtroendeuppdraget är ett fädernearv eftersom i tiderna hade min far ett förtroendeuppdrag inom metallindustrin. Det ger mig styrka när jag vet att jag kan hjälpa någon. Därför gör du ju det här arbetet – så att du kan hjälpa andra.

Du förtroendeman?

Förtroendemän företräder anställda på arbetsplatsen och är viktigaste förmånen för PAM-medlemmar. På arbetsplatsen är de experter på anställningsfrågor, ger råd och hjälper anställda samt förhandlar med arbetsgivaren.

Arbetarskyddsfullmäktige företräder alla anställda i säkerhets- och hälsofrågor. Anställda väljer bland sig en arbetarskyddsfullmäktig. Enligt lag ska arbetarskyddsfullmäktige väljas på arbetsplatser där regelbundet minst tio arbetstagare arbetar.

Läs mer om valet av förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige och kandidera till förtroendeman på din arbetsplats!

 

Nyheter