Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Lagstiftning - 16.12.2020 klo 09.20

Taktiken med två prövotider gav inte arbetsgivaren framgång i domstol

Domen från Birkaland tingsrätt kom i fredags. Bild: Gettyimages

Användningen av två på varandra följande prövotider var inte lagligt enligt tingsrätten i Birkaland. Perioderna utfördes i företag som domstolen ansåg ha samma uppsättning arbetsgivare.

Kundleverantören kom för att arbeta för ett VVS-företag med en fyra månaders prövotid. På den sista dagen under prövotiden överförde arbetsgivaren arbetstagaren till ett annat företag utan att förhandla om saken. Där inledde arbetstagaren en ny prövotid. Den anställde utförde samma jobb och arbetsplatsen ändrades inte. På den sista dagen under prövotiden i maj 2018 avslutade arbetsgivaren oväntat anställningen.

Enligt tingsrätten i Birkaland kunde två olika företag identifieras som ett företag. De hade drivit samma verksamhet under två olika namn, delvis på samma ägarbasis.

Tingsrätten fann att arbetsgivarens avsikt med den nya prövotiden var att förlänga prövotiden, vilket står i strid med lagen om arbetsavtal. Enligt rätten hade anställningen fortsatt tills vidare och var sålunda sammanhängande.

”Det fanns ingen laglig grund för arbetsgivaren att komma överens med arbetstagaren om en ny prövotid och därmed förlänga den. En sådan hävning av arbetsavtalet under prövotiden är förbjudet och saknar grunder i den mening som anges i lagen om arbetsavtal, säger PAM:s jurist Julia Rintamo, som handhade ärendet i domstol.

I fallet undersöktes också huruvida hävningen av anställningen innebar diskriminering på grund av arbetstagarens hälsotillstånd. Enligt tingsrätten saknades dock bevis om anställningen avslutades på grund av arbetstagarens hälsotillstånd eller sjukfrånvaro. Arbetstagaren hade haft en kort sjukfrånvaro innan anställningen avslutades och sjukledigheten skulle ha förlängts.

Arbetsgivaren förpliktades att betala arbetstagaren ersättning för ogrundad hävning av anställningen till ett belopp motsvarande tre månadslöner, 3 780 euro, varav en del tillfaller Sysselsättningsfonden. Arbetsgivaren måste också betala arbetstagaren en lön på 900 euro för uppsägningstiden. De juridiska kostnaderna för arbetsgivaren var 6 000 euro, för PAM 1 000 euro.

Domen har inte vunnit laga kraft, dvs den kan överklagas.

 

Nyheter