Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetslivet - 22.07.2021 klo 14.52

Tingsrätten gav en dom gällande en ogiltig hävning av ett anställningsförhållande

Bild: Future Image

Den 21 juni 2021 gav Helsingfors tingsrätt en ensidig dom i ett mål som gällde en ogiltig hävning av ett anställningsförhållande. Tingsrätten ansåg att det inte fanns skäl att säga upp arbetstagarens anställning. Domen har inte vunnit laga kraft. 

I det aktuella fallet hade den anställde lockats att ta en permanent anställning hos en ny arbetsgivare. I rekryteringen hade ett externt konsultföretag anlitats som upprepade gånger kontaktat den anställde. Som ett resultat av detta hade den anställde tagit emot det nya jobbet, sagt upp sig från sitt tidigare jobb och flyttat till en ny ort. 

I motsats till vad som utlovats i förhandlingarna hade medarbetaren senare fått höra att det faktiskt var fråga om ett sex månaders visstidsanställning. I anställningsavtalet stod ingenting om grunden för visstidsavtalet. På grund av konsultföretagets och arbetsgivarföretagets passiva hållning hade medarbetaren upprepade gånger fått fråga efter utkastet till anställningsavtalet som hen fick till sist. 

Efter att ha fått anställningsavtalet hade den anställde börjat arbeta i företaget. Trots flera förfrågningar informerades hen dock aldrig om skiftarbetets arbetstider. Till sist ringde konsultföretaget upp den anställde och meddelade att anställningen hade upphört. Enligt konsulten ”fanns det sökta jobbet inte längre” och därför fanns det inget anställningsförhållande mellan parterna.

Den anställde fick resten av sin lön men inte i sin helhet samt ett nytt anställningsavtal där anställningens längd var mycket kortare än tidigare, endast några veckor. 

Arbetstagaren väckte talan om utebliven lön för uppsägningstiden samt semesterersättning, lön för väntetiden, skadestånd samt sex månaders lön som ersättning för ogiltig uppsägning. I skadeståndsbeloppet togs hänsyn till det att arbetstagaren vidtagit nödvändiga åtgärder och gjort åtaganden som hen annars inte skulle ha gjort. Hen hade bland annat sagt upp sig från sitt tidigare jobb, flyttat till en ny ort och skaffat en ny hyreslägenhet med möbler.  

Käromålet besvarades inte inom tidsfristen, och Helsingfors tingsrätt ålade företaget att betala alla fordringar till den anställde.

 

Nyheter