Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

PAM:s tjänster på sommaren
Telefonservicen på sommaren må-ti och to-fr kl. 10–14. Återuppringningstjänsten är stängd från 5-30.7.
PAM:s regionkontor kommer att vara stängda 5-30.7 förutom regionkontoret Helsingfors-Nyland, som håller öppet hela sommaren.

Attraktionsbarometer 2017 - 30.11.2017 klo 14.04

Turbulens i servicebranscherna återspeglas i tjänsternas attraktionskraft

PAM servicebranschernas dragningskraft som arbetsgivare 2017.

Handelns attraktionskraft för arbetstagare ser ut att sjunka enligt Servicefacket PAMs attraktionsbarometer. Ann Selin, PAMs ordförande anser att detta är oroväckande.

Genom attraktionsbarometern tar man årligen reda på ryktet och attraktionskraften för branscher som är centrala för PAM. De av PAMs branscher som är med i barometern är handeln, hotell- och restaurangbranschen och fastighetsservicebranschen. Undersökningen har genomförts av TNS Gallup.

Av undersökningen framgår det att svårigheterna inom handeln har uppmärksammats bland dem som är i arbetsför ålder. Branschen förknippas också mindre med en föreställning om framgångsrika företag än tidigare. Endast 1/5 förknippade framgångsrika företag med branschen.

– Jag tycker att det visar att arbetsgivarna i högre grad måste utveckla sin arbetsgivarbild genom att agera rättvist och göra det möjligt för de anställda att lära sig nya saker. Tilliten mellan arbetstagarna och arbetsgivarna är mycket viktig. Genom tillit säkerställer man att arbetstagarna trivs och upplever att branschen är attraktiv även i fortsättningen, konstaterar PAMs ordförande Ann Selin.

Inom handeln har heltidsarbetet minskat och även antalet arbetstagare minskade under 2016. Under samma tid sa man upp mer personal till följd av samarbetsförhandlingarna än i någon annan bransch i Finland.

Jämfört med tidigare attraktionsbarometrar anser ett allt mindre antal att arbetstiderna inom handeln passar föräldrar med små barn. Enligt Selin har de friare öppettiderna i branschen otvetydigt inverkat på det.

– Handeln är en bransch som har förändrats kraftigt, och deltidsarbetet har ökat. Det påverkar också hur man ställer sig till branschen och därför tycker jag att det är viktigt att de deltidsanställdas ställning förbättras. De måste ha rätt till en arbetstid som i möjligaste mån motsvarar det faktiska antalet arbetade timmar. Det handlar om att uppvärdera statusen för arbetstagarna, säger Selin.

Av undersökningen framgår det att man dock upplever handeln som mer lockande än exempelvis social- och hälsovårdsbranschen. Var tredje person i arbetsför ålder tycker att det skulle vara lockande att arbeta som säljare i en detaljhandelsbutik om de var utan arbete.

Intresset för fastighetsservicebranschen är stort, och branschen är mer attraktiv än i början av årtiondet. Så många som var femte person i arbetsför ålder är intresserade av kontorsstädning, om de blev arbetslösa.

Intresset för hotell- och restaurangbranschen ser dock ut att ha minskat betydligt bland de svarande under de senaste två åren. I början av årtiondet var det fortfarande nästan 40 procent av de i arbetsför ålder som förknippade branschen med ett intressant arbete.

– Företag som kan särskilja sig från mängden genom att erbjuda bättre arbetsvillkor, flexibilitet och utvecklingsmöjligheter när de anställer folk har inga problem att få tag på arbetskraft. Det handlar till stor del om hur arbetstagarna söker sig till och blir kvar i branschen, konstaterar Selin.

TNS Gallup gjorde en attraktionsbarometer för PAMs räkning i oktober-november 2017. Målgruppen för undersökningen var personer i arbetsför ålder, (18–65-åringar) och 1 117 personer intervjuades. Mer information om PAMs årliga attraktionsbarometer finns här.

 

Nyheter