Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

22.09.2015 klo 13.00

Undersökning: Över 90 procent nöjda med nuvarande öppettider

Fyra av fem tillfrågade vill inte att stora varuhus ska vara öppna under större helger visar en opinionsundersökning utförd av TNS Gallup.

Rentav 92 procent av konsumenterna och anställda inom branschen är nöjda med öppettiderna för de affärer de besöker oftast visar en opinionsundersökning som Servicefacket PAM beställt av TNS Gallup. Endast 16 procent av de tillfrågade ville att stora varuhus och hypermarketar ska vara öppna även under större helger.

Regeringen bereder som bäst en lagändring för att liberalisera öppettiderna för affärer.

– Resultaten av undersökningen stöder vår uppfattning om att kunder och handelsanställda är nöjda med nuvarande öppettider och lagstiftning, säger Ann Selin, ordförande för PAM.

Knappa fyra av fem tillfrågade (79 %) vill inte att stora varuhus och hypermarketar ska vara öppna under större helger såsom julen och påsken.

– Det verkar som så att även kunderna vill att anställda ska kunna fira dessa helger med sina familjer och andra närstående. De anser sig inte behöva gå till affären under de fåtaliga större helgerna.

Av de tillfrågade utnyttjar 92 procent inte webben för att inhandla dagligvaror. Av dem berättade 85 procent att de vill själva gå till affären. Av dem som använder webben bedömde 90 procent att en eventuell liberalisering av öppettiderna för affärer påverkade inte över huvud deras användning av näthandel.

Målet för de ändringar i lagen om öppettider för affärer samt barberare och frisersalonger som gjordes år 2009 var att skapa klarhet kring öppettider särskilt för konsumenter, säkerställa mindre aktörers konkurrensförmåga och liberalisera öppettiderna. Enligt flera undersökningar och statistik har man uppnått alla dessa mål ganska bra, påpekar Ann Selin. Trots förväntningar har antalet arbetstimmar dock inte ökat inom branschen.

– En ändring av lagstiftningen drabbade speciellt mindre affärer och kiosker. Även behovet av offentliga tjänster ökade. Eftersom konsumenterna är nöjda med nuvarande situationen kan man fråga sig vilken nytta en lagändring verkligen förde med sig, avslutar Ann Selin.

I opinionsundersökningen deltog 1 000 finländare under perioden 31 augusti–14 september 2015.

Mer information:

Opinionsundersökning om liberalisering av öppettider (pdf)

 

Nyheter