Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

TELEFONVÄXELN

020 774 002 kl. 9-16

05.12.2019 klo 14.56

Uppgörelse i Arkeas och JHL:s avtalstvist

Bild: Getty Images

JHL och Åbo stads bolag Arkea Oy har nått en uppgörelse i avtalstvisten som pågått hela hösten.

JHL och Arkea Oy har nått en lösning i kollektivavtalstvisten som pågått hela hösten. Ett avtal blev till i början av december till följd av förhandlingar. Både JHL och bolagets styrelse har godkänt förhandlingsresultatet idag torsdag 5 december, berättar JHL i sitt pressmeddelande. 

Som en del av uppgörelsen ingår bland annat att Arkea gåt tillbaka som medlem i AVAINTA-arbetsgivarna. Avtalet träder i kraft 1.1.2020.

Ifall att du som PAM-medlem deltog i strejken kan du bekanta dig med anvisningar för hur du söker strejkbidrag härAnsök om strejkbidrag senast 16.12.

 

Nyheter