Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 vardagar kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 vardagar kl. 10-14

Samhälle - 04.01.2022 klo 10.00

Vad handlar områdesvalet om?

Områdesvalets förhandsomröstning i hemlandet ordnas 12-18.1. Valdagen är 23.1.2022.

Det första områdesvalet i Finland ordnas den 23 januari 2022. Vi har sammanställt sex fakta om valet, där framtiden för social- och hälsovården samt räddningsväsendet avgörs. Kom ihåg att använda din rösträtt!

Sex fakta om områdesvalet

År 2022 är det val. I områdesvalet väljs ledamöterna till välfärdsområdenas fullmäktige. Områdesvalets egentliga valdag är den 23 januari 2022. Förhandsröstningen i Finland ordnas den 12–18 januari 2022. I fortsättningen hålls valet med fyra års mellanrum samtidigt med kommunalvalet. I Helsingfors och på Åland ordnas inget områdesval.

År 2023 träder social- och hälsovårdsreformen i kraft i hela Finland. I samband med reformen överförs ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna från kommunerna till de nya välfärdsområdena. Välfärdsområdena som inrättas i samband med reformen ansvarar förutom för social- och hälsovårdstjänsterna också för ordnandet av räddningsväsendets tjänster.

21 välfärdsområden inleder sin verksamhet den 1 januari 2023. Helsingfors ordnar som enda undantag social- och hälsovårdstjänsterna utan separat områdesadministration. Välfärdsområdena tillhandahåller bland annat hälsocentralstjänster, socialservice, service för äldre och personer med funktionshinder samt många andra oerhört viktiga tjänster för invånarna i områdena.

4 välfärdsområden är belägna i Nyland. Västra Nylands, Mellersta Nylands, Östra Nylands samt Vanda och Kervo välfärdsområde ansvarar för servicen i respektive område. Dessa områden skaffar specialsjukvårdstjänsterna från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS), precis som tidigare.

59 ledamöter väljs till områdesfullmäktige i de välfärdsområden med minst invånarantal. I områden med över 600 000 invånare väljs 89 ledamöter. Partierna och valföreningarna har tid att hitta kandidater fram till den 14 december, då kandidatlistorna ska lämnas in för fastställande till centralvalnämnderna i välfärdsområdena.

173 000 personer byter arbetsgivare då de anställda inom social- och hälsovårdsbranschen i kommunen flyttar över till välfärdsområdena. Det handlar om en stor förändring. Samtidigt överförs ungefär hälften av kommunernas utgifter till välfärdsområdena och kommunernas viktigaste uppgift är i fortsättningen att anordna småbarnspedagogik och grundläggande undervisning.

 P.S. Kom ihåg att använda din rösträtt! PAM-medlemmar som är kandidater kan du hitta i FFC:s kandidatgalleri.

Viktiga datum

Områdesvalets förhandsröstning i utlandet  12 – 15.1.2022.

Förhandsröstrning i hemlandet 12 – 18.1.2022.

Områdesvalets valdag är söndagen 23.1.2022.

Områdesfullmäktige inleder sin verksamhet 1.3.2022.

 

Nyheter