Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Val - 11.01.2021 klo 13.09

Vad kan en fullmäktigeledamot åstadkomma?

Vi frågade tre fullmäktige- och PAM-medlemmar om vad de har åstadkommit. Foto: Pressfoto, Otto Ponto

Vi frågade Servicefackets medlemmar som har förtroendeuppdrag i sin egen hemkommun om vad de har åstadkommit och vad är det som folk ofta inte vet om fullmäktigearbete.

Kommunalvalet närmar sig och vi vill att många av våra medlemmar ställer upp i valet. Vi kontaktade tre ledamöter i sina respektive hemkommuner och försökte finna ut vad de har jobbat med och för i lokalpolitiken under den gångna valperioden. 

Våra frågor var följande: 

  • Vad är det viktigaste som du har kunnat påverka som fullmäktigemedlem? 
  • Vad är det som människor inte vet om att vara förtroendevald? 
  • Hur skulle du komplettera meningen: ”Om jag hade all makt i min kommun...”

”Jag har framlagt ett antal motioner, men det att vi fick cykelvägen var förmodligen det viktigaste jag gjort. Vägen var riktigt smal och krokig, uppriktigt sagt farlig.

Människor vet vanligtvis inte hur mycket tid det tar att sätta sig in i saker och att sitta på möten. Å andra sidan har deltagande i beslutsfattandet lärt mig otroligt mycket.

Om jag hade all makt i min kommun skulle jag uppfylla stadsbornas önskemål och göra dem lyckliga och få dem att tänka positivt. Dessutom skulle jag fixa våra gator och avlopp.”

Anne Nissinen, expedit, Citymarket, snart 12 år som förtroendevald i Imatra, SDP

”Jag har jobbat med att hålla arbetsplatserna kvar. Att driva verksamhet i kommunens egen regi är viktigt och det har vi hållit framme tillsammans och motsatt oss outsourcing.

Det som människor inte alltid vet är att vårt arbete i fullmäktige inte bara handlar om att sitta på möten. Vi måste ta reda på saker och ting. Växelverkan och kommunikation är en stor del av en fullmäktigemedlems arbete och tar tid.

Om jag hade all makt i min kommun skulle jag se till att hålla närtjänsterna kvar och utveckla dem ur invånarnas perspektiv.”

Rauno Hekkala, lagerförman, Avecra Oy, över 30 år som förtroendevald i Uleåborg, Vänsterförbundet

”Jag har jobbat för att skattesatsen inte höjts och för att kommunalpolitiken kommer närmare vanliga människor.

Ofta uppfattas det här uppdraget som invecklat och svårt. Jag anser att det mer handlar om att sätta sig in i vardagliga saker, att bilda en åsikt och att jobba outtröttligt.

Om jag hade all makt i min kommun, skulle jag sänka skatterna och tillhandahålla tjänster kostnadseffektivt och nära invånarna. Förvaltningen skulle också vara enklare och mer tillgänglig än nu.”

Sami Kymäläinen, väktare, Avarn Cash Solutions, snart 4 år som förtroendevald i Orivesi, Sannfinländarna

Tänker du ställa upp i kommunalvalet? Meddela PAM om det. 

Som PAM:s medlem ger vi dig information och tips som du kan ha nytta av i ditt valarbete. Klicka på blanketten här (på finska). Med samma blankett kan du be om ytterligare information om du ännu överväger att ställa upp. 


Kommunalvalet söndagen den 13 juni 2021. Förhandsröstning i Finland 26.5–8.6.2021 och förhandsröstning i utlandet 2–5.6.2021.
*uppdaterat 8.3.2021: datumen för kommunalvalet har ändrats.

 

Nyheter